guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ กวาด 21 รางวัล การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ภาคอีสาน

ทักษะวิชาชีพภาคอีสาน-อาชีวะอุบล-01.jpg

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 จาการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทั่วอีสาน 20 จังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโอกาสเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562 ณ สนามแข่งขันวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในประเภทวิชาพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ ศิลปกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 21 รายการ

นอกจากนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ยังส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันเป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 36 รายการ สามารถสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าชัยจำนวน 21 รายการแข่งขัน เตรียมพร้อมไปต่อระดับชาติ ที่อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดในต้นปี 2563

โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 8 รายการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 7 รายการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 6 รายการ รวมเป็น 21 รายการ ที่จะต้องเดินทางเข้าร่วมแข่งขันต่อไปในระดับอาชีวศึกษาชาติ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในต้นปี 2563 นี้

ทักษะวิชาชีพภาคอีสาน-อาชีวะอุบล-02.jpg

สำหรับรายการแข่งขันที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คว้ารางวัลมาได้สำเร็จ มีดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 8 รายการ ได้แก่

- ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช.
- ทักษะการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน
- ทักษะมัลติมิเดียอาร์ตเพื่อการศึกษา ระดับปวส.คอมพิวเตอร์กราฟิก
- ทักษะออกแบบตกแต่ง
- ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช.
- การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับปวช.หรือ ปวส.
- การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย (ปวช.)
- การประกวดเพลงไทยลูกทุ่งหญิง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 7 รายการได้แก่

- ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 
- ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล (ระดับ ปวส.)
- ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ (ระดับ ปวช.)
- ทักษะการวาดภาพคนเหมือน
- ทักษะจิตรกรรมไทย
- ทักษะออกแบบนิเทศศิลป์
- ทักษะการประกวดมารยาทไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 6 รายการ ได้แก่

- ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม)
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก
- ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากลระดับ ปวส.
- ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระดับ ปวช.
- การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
- การประกวดการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) ระดับปวช.หรือ ปวส. 

ทั้งนี้ 8 รางวัลชนะเลิศ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ที่คว้าชัย ได้เข้ารับโล่รางวัลจากการแข่งขัน ในพิธีปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ที่จัดขึ้นในวันนี้ (13 ธ.ค. 2562) ณ โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

ด้าน ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ปีนี้นับแต่ละทักษะสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม และได้รับรางวัลจากการแข่งขันมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา นับเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันทั้งสถานศึกษาที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ยังคงรักษามาตรฐานสถานศึกษาคุณภาพ ที่ครู และนักเรียน นักศึกษา มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของตน อย่างต่อเนื่อง สร้างชื่อเสียง และความภาคภูมิใจมาสู่สถาบันการศึกษา เป็นตัวแทนอาชีวะชาวอีสานก้าวสู่การแข่งขันในระดับประเทศได้อย่างภาคภูมิ ซึ่งทุกทักษะจะต้องมุ่งมั่นตั้งใจ พัฒนาศักยภาพตนเองต่อไปอย่างไม่มีขีดสิ้นสุด