guideubon

 

กองบิน 21 คืนความสุขให้ผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่อำเภอตาลสุม

กองบิน21-อุทกภัย-นาตาล-01.jpg

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่หอประชุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยนาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน 21 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 21 พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านกองบิน 21 คืนความสุขให้ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอตาลสุม โดยได้นำหน่วยแพทย์ จากโรงพยาบาล กองบิน 21 ตรวจรักษา ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น พร้อมมอบถุงยังชีพ จากกองทัพอากาศ กองบิน 21 และสิ่งของช่วยเหลือ จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 150 ชุด พร้อมด้วย น้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่บ้านเรือน ไร่นา ถูกน้ำท่วมเสียหาย ตามนโยบายของ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาทหารอากาศ ที่ให้ไว้ว่า "กองทัพอากาศ เคียงข้างประชาชน"

กองบิน21-อุทกภัย-นาตาล-02.jpg

สำหรับ อำเภอตาลสุม มีพื้นที่ประสบอุทกภัย จากอิทธิพลพายุเซินกา ในช่วงเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้แม่น้ำมูล และลำเซบก ล้นตลิ่ง เอ่อเข้าท่วมไร่นา และบ้านเรือนของประชาชนอำเภอตาลสุม ใน 2 ตำบล คือ ตำบลตาลสุม และ ตำบลนาคาย ประชาชนเดือดร้อน 21 หมู่บ้าน 1,061 ครัวเรือน ซึ่ง ขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว ทางจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานต่างๆได้ทยอยออกให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง

กองบิน21-อุทกภัย-นาตาล-03.jpg