guideubon

 

กองบิน21 ช่วยผู้ประสบอุทกภัย แม้มีเพียงหนึ่ง ความช่วยเหลือต้องถึง

กองบิน21-อุบล-ช่วยน้ำท่วม-Punporn-Kumpa-01.jpg

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นาวาอากาศโท วนาดร  เพ็ชร์แดง เลขานุการ ศูนย์บรรเทาสาธรณภัย กองบิน 21 ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เบื้องต้น พร้อมรองเท้ายางกันน้ำ ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Punporn-Kumpa-03.jpg

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ผู้ใช้เฟสบุ้คนาม Punporn Kumpa ได้โพสข้อความที่แฟนเพจไกด์อุบล https://www.facebook.com/guideubon ว่าตนเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ แต่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดๆ เลย แม้ว่าจะมีหน่วยงานเข้ามาแจกสิ่งของยังชีพผู้ประสบอุทกภัยซอยข้างเคียงกัน แต่ความช่วยเหลือก็มาไม่ถึงตน จึงอยากร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน

กองบิน21-อุบล-ช่วยน้ำท่วม-Punporn-Kumpa-02.jpg

ต่อกรณีดังกล่าว ไกด์อุบลได้ขอข้อมูลการติดต่อผู้โพสข้อความดังกล่าว และประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทั่ง เรืออากาศโท ประสิทธิชัย จุ้ยมิน นายทหารกิจการพลเรือน กองบิน 21 ได้แจ้งมายังไกด์อุบลว่า ทางกองบิน 21 ได้รับทราบความเดือดร้อนของราษฎร์ที่ประสบอุทกภัยนั้นแล้ว ตนได้ประสานงานกับผู้โพสข้อความ และกำลังดำเนินการช่วยเหลือ จนกระทั่งได้จัดสิ่งของยังชีพพร้อมอุปกรณ์ตามที่ราษฎรร้องขอ เพื่อไปมอบให้ในวันนี้

กองบิน21-อุบล-ช่วยน้ำท่วม-Punporn-Kumpa-03.jpg

"ภาระกิจในวันนี้ แม้ว่าจากการสำรวจจะทราบว่า มีราษฏรที่ได้รับความเดือดร้อนเพียง 1 ครัวเรือน แต่ก็เป็นไปตามนโยบายของกองทัพอากาศที่ว่า "กองทัพอากาศ เคียงข้างประชาชน" แม้จะมีความเดือดร้อนเพียงแค่ 1 ราย แต่ความช่วยเหลือต้องไปถึงอย่างรวดเร็ว" เรืออากาศโท ประสิทธิชัย กล่าวทิ้งท้าย

Punporn-Kumpa-04.jpg