guideubon

 

อุบลฯ ตั้งศูนย์รับบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

ศูนย์ช่วยเหลือ-ผู้ประสบ-อุทกภัย-ภาคใต้-01.jpg

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งสถานการณ์ได้เกิดต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2559 และได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงเดือน มกราคม 2560 ส่งผลให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง อีกทั้งในขณะนี้ ยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายทรัพย์สินของประชาชน

ในการนี้ จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 4534 4635, 0 4534 4636 ระหว่างวันที่ 9 -13 มกราคม 2560 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือในจังหวัดอุบลราชธานี และจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ ที่ว่าอำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 เพื่อจังหวัดอุบลราชธานี จะได้รวบรวมนำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

ทั้งนี้ ส่วนที่เป็นสิ่งของบริจาค ศูนย์ฯ จะขอสงวนสิทธิ์แปลสภาพเป็นเงิน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ต่อไป

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511