guideubon

 

คลัสเตอร์ ร้านหน้า ม. เพิ่มอีก 21 รวม 87 ราย

ร้านหน้ามอ-01.jpg

วันที่ 30 กันยายน 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 114 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 25 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 89 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 63 ราย (ต.ท่าลาด 34 - นศ./หน้า ม.อุบลฯ 21), อ.เมืองอุบล 4 ราย, อ.ตระการพืชผล 6 ราย, อ.ศรีเมืองใหม่ 3 ราย (รพ.),  อ.พิบูลมังสาหาร 3 ราย, อ.สำโรง 3 ราย (โรงงาน 2 ), อ.เขื่องใน อ.โขงเจียม อ.นาเยีย และ อ.ทุ่งศรีอุดม พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 17,007 ราย รักษาหายสะสม 15,748 ราย กำลังรักษา 1,132 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 127 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 5 ราย

ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายงานจำนวนนักศึกษาและบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564) ติดเชื้อใหม่ 20 ราย ติดเชื้อสะสม 86 ราย 

ร้านหน้ามอ-02.jpg

สำหรับคลัสเตอร์ ต.ท่าลาด (ม.1-2-6-8) อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นยาย-หลาน (อายุ 1 ปี 6 เดือน) โดยยายอุ้มหลานไปงานศพที่ ม.6 ต.ท่าลาด ระหว่างวันที่ 21-25 กันยยน 2564 มีผู้สัมผัสในชุมชนและที่ไปงานศพ แม่ครัวในงานศพ คนในครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 34 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชนและที่ไปงานศพ รวมผู้ป่วย 139 ราย

คลัสเตอร์ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ตรวจพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นหญิง อายุ 79 ปี ไม่ทราบประวัติเสี่ยง นอนรักษาในตึกผู้ป่วยใน มีไข้ หนาวสั่น มีผู้สัมผัสเป็นผู้มาเฝ้าไข้ที่ รพ. และคนในครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย เป็นญาติผู้ป่วย/ผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 61 ราย (เสียชีวิต 9 ราย)

ส่วนคลัสเตอร์ นศ. (ร้านหน้า ม.อุบลฯ) วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 21 ราย รวมผู้ป่วย 87 ราย และคลัสเตอร์ ต.ตาลสุม (วงตีไก่/วงไพ่) วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 9 ราย รวมผู้ป่วย 130 ราย และคลัสเตอร์ดรงงาน อ.วารินชำราบ วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย รวมผู้ป่วย 165 ราย

ร้านหน้ามอ-03.jpg