guideubon

 

คลัสเตอร์งานหมั้น อ.เดชอุดม พบผู้ป่วย 21 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 30

งานหมั้น-เดชอุดม-01.jpg

วันที่ 17 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 195 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 7 ราย ต่างประเทศ 1 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 187 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 29,286 ราย รักษาหายสะสม 25,447 ราย กำลังรักษา 3,641 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 198 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 5 ราย

คลัสเตอร์งานหมั้น-เดชอุดม-21.jpg

คลัสเตอร์งานหมั้น ต.แก้ง ม.10 อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 19 ปี มีประวัติสัมผัมผู้ป่วยใน อ.เดชอุดม ได้จัดงานหมั้น/ สัมผัสครอบครัว/ คนในงานหมั้น/ มารดาไปรับจ้างขนมันสำปะหลัง รับประทานอาหาร ดื่มน้ำกับเพื่อน ติดเชื้อในชุมชนเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 17 ราย รวมผู้ป่วย 21 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ ในงานหมั้น/ ผู้สัมผัสในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 30 คน อยู่ระหว่างการค้นหา/สอบสวนเพิ่ม

คลัสเตอร์งานศพ ต.ข้าวปุ้น ม.14 อ.กุดข้าวปุ้น พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เป็นชาย อายุ 14 ปี มีประวัติสัมผัสเพื่อนป่วยที่มาจากต่างจังหวัด มาร่วมงานศพญาติ / สัมผัสครอบครัว / ผู้มาร่วมงานศพ 27-30 ธ.ค.64 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย รวมผู้ป่วย 28 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 272 คน

คลัสเตอร์งานทำบุญตักบาตร ต.นาเจริญ ม.1 อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 23 ปี เดินทางมาจาก จ.ระยอง ร่วมทำบุญตักบาตรในหมู่บ้าน สัมผัสผู้ร่วมงาน/ ผู้สัมผัสเหมารถทัวร์ไปเที่ยว จ.ระยอง กับกลุ่มเพื่อน/ ร่วมเตะฟุตบอลในชุมชน/ ร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 60 ราย เป็นกลุ่มผู้ไปร่วมงานบุญ และผู้สัมผัสในรถทัวร์/ สนามฟุตบอล/ งานเลี้ยงสังสรรค์ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 146 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์กีฬาสี-น้ำขุ่น-100.jpg

คลัสเตอร์งานกีฬาสี ต.ไพบูลย์ (ม.3,9,10,13) อ.น้ำขุ่น พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 เป็นครูในโรงเรียน 2 ราย ไป กทม. กลับมาร่วมงานกีฬาสี รร. ใน รร.สัมผัส นร./ครู/ครอบครัว มีงานเลี้ยงกีฬาและมีผู้ติดเชื้อในชุมชนเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมผู้ป่วย 100 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 550 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ร้านแสนคำ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 เป็นผู้ป่วย 4 ราย คลัสเตอร์ร้านเอกมัย ไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนในร้านแสนคำ มีพนักงานในร้านและกลุ่มเพื่อนติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 106 ราย เป็นพนักงานในร้าน 6 ราย และลูกค้า 100 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 191 คน กักตัวทุกคน สุ่มตรวจผู้ป่วย 3 ราย พบเป็นสายพันธุ์ Omicron ทั้ง 3 ราย 

คลัสเตอร์ร้านปั้มน้ำมันส์ อ.พิบูลมังสาหาร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เป็นพนักงานในร้าน มีผู้ป่วยจากร้านเอกมัย อ.เมืองอุบลฯ เข้ามาเที่ยวในร้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 160 ราย  เป็นพนักงานในร้าน 5 ราย และลูกค้า 155 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 275 คน อยู่ระหว่างกักตัว 36 คน

คลัสเตอร์ร้านอาหารเสือน้อย อ.นาจะหลวย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 เป็นชาย 2 คน สัมผัสผู้ป่วย เป็นเพื่อนคลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง ไปรับประทานอาหารกับกลุ่มเพื่อน ในร้านเสือน้อย/ ครอบบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 95 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ชุมชน/กลุ่มเพื่อน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 262 คน กักตัวทุกคน

งานหมั้น-เดชอุดม-02.jpg

งานหมั้น-เดชอุดม-03.jpg

งานหมั้น-เดชอุดม-04.jpg