guideubon

 

กองบิน21 ส่งน้ำดื่ม 1 พันแพค ่ช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสกลนคร

กองบิน21-อุบล-ช่วยน้ำท่วม-สกลนคร-01.jpg

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นาวาอากาศเอกฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน 21 ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 21 ให้การสนับสนุนรถบรรทุกกขนาดใหญ่ ขนส่งน้ำดื่ม จำนวน 1,000 แพ็ค (12,000 ขวด) จากบริษัท อรุณสวัสดิ์ 99 (ประเทศไทย) ส่งมอบให้ กรมทหารราบที่ 3 จังหวัดสกลนคร เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภายในพื้นที่จังหวัดสกลนครต่อไป

สำหรับประชาชนชาวอุบล หากประสงค์จะฝากสิ่งของไปกับกองบิน 21 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสกลนคร สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 21 โทร.045-243090 ต่อ 4 3232

กองบิน21-อุบล-ช่วยน้ำท่วม-สกลนคร-02.jpg

กองบิน21-อุบล-ช่วยน้ำท่วม-สกลนคร-03.jpg