guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ แถลงข่าวยืนยัน พร้อมจัด 20th ASEAN University Games

UBRU-ASEAN-U-Games-01.jpg

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และรองศาสตราจารย์ ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกันแถลงข่าวยืนยันความพร้อมและความคืบหน้า ในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ในปี พ.ศ.2564 (ASEAN University Games 2021)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับการรับรองจากสภากีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ซึ่งจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากชาติต่าง ๆ ในอาเซียน จำนวน 11 ชาติ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 30 ชนิด ณ สนามแข่งขันของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และสนามกีฬาต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการก่อสร้างสนามกีฬาและเตรียมการในด้านต่าง ๆ ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ พร้อมต้อนรับนักกีฬาที่จะเดินทางมาร่วมการแข่งขันที่จะจัดขึ้น เมื่อรัฐบาลมั่นใจว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลกคลี่คลาย หรือสามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างแน่นอนแล้ว

การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งนี้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดำเนินการต่อเนื่องจากความสำเร็จ ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" เมื่อวันที่ 11-20 มกราคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา และเป็นหนึ่งในแผนการเตรียมความพร้อมและเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025 ของจังหวัดอุบลราชธานีด้วย

UBRU-ASEAN-U-Games-02.jpg

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 เมื่อเดือนมกราคม ปี 2562 ที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก และอาจจะเป็นการประสบความสำเร็จมากที่สุดที่มีการจัดการแข่งขันกีฬาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีของเรา ทั้งนี้นอกจากการจัดการแข่งขันที่มีมาตรฐาน จนนักกีฬาทำลายสถิติกันอย่างมากมาย การรองรับการพักอาศัยและการใช้ชีวิตของนักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกว่าสองหมื่นคน แสดงถึงสมรรถนะของเมืองในการจัดงานใหญ่ระดับชาติ มีเงินหมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดหลายร้อยล้านบาท รวมทั้งสามารถยึดครองพื้นที่ข่าวในสื่อต่าง ๆ ได้เป็นเวลานาน

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน หรือ ASEAN University Games เป็นเกมส์การแข่งขันที่ใหญ่เป็นอันดับสองในภูมิภาคอาเซียน รองจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ (SEA Games) ในปี พ.ศ.2568 ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของเราในด้านการกีฬา ทั้งนี้ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่ผ่านมา และการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในครั้งนี้ ก็เป็นหนึ่งในเส้นทางเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นในนามจังหวัดอุบลราชธานี

ผมขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวอุบลราชธานี ร่วมเตรียมความพร้อมและเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพ “การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20” ในปีหน้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีของเรา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวปิดท้าย

UBRU-ASEAN-U-Games-03.jpg

UBRU-ASEAN-U-Games-04.jpg

UBRU-ASEAN-U-Games-05.jpg

UBRU-ASEAN-U-Games-06.jpg

UBRU-ASEAN-U-Games-07.jpg

UBRU-ASEAN-U-Games-08.jpg

UBRU-ASEAN-U-Games-09.jpg

UBRU-ASEAN-U-Games-10.jpg

UBRU-ASEAN-U-Games-11.jpg

UBRU-ASEAN-U-Games-12.jpg

UBRU-ASEAN-U-Games-13.jpg

UBRU-ASEAN-U-Games-14.jpg