guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ มอบดอกไม้จันทน์ 20,999 ดอก ใช้ในพระราชพิธี

ดอกไม้จันทน์-อาชีวอุบล-01.jpg

วันที่ 12 กันยายน 2560 ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา จัดพิธีมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการรับมอบ

ดอกไม้จันทน์-อาชีวอุบล-02.jpg

ในโอกาสนี้ คณะครูจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน มหานครฉงชิ่ง และคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในฐานะแขกผู้มาเยือนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ตามโครงการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศ ได้ร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ ในครั้งนี้ด้วย

ดอกไม้จันทน์-อาชีวอุบล-03.jpg

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีได้รับมอบหมาย เป็นคณะทำงานด้านการจัดทำดอกไม้จันทน์ และได้ดำเนินการจัดโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ได้เชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนผู้มีจิตอาสา ร่วมฝึกจัดทำดอกไม้จันทน์ โดยครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีเป็นวิทยากร ในการสอน ฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ให้กับหน่วยงาน และชุมชนในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้ และได้ดอกไม้จันทน์ จำนวนทั้งสิ้น 20,999 ดอก จากดอกไม้จันทร์จำนวน 9 แบบ ประกอบด้วย 1. ดอกดารารัตน์ 2. ดอกกุหลาบ 3. ดอกชบาทิพย์ 4. ดอกพุด 5. ดอกชบาหนู 6. ดอกกล้วยไม้ 7. ดอกบัวหลวง 8. ดอกบานบุรี 9. ดอกลีลาวดี ดำเนินการเป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน เพื่อหลอมดวงใจถวายดอกไม้จันทน์ แด่พ่อหลวงของแผ่นดิน ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ดอกไม้จันทน์-อาชีวอุบล-04.jpg

จากนั้น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ครูบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้เยี่ยมชมการฝึกปฏิบัติงานการโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหารกาบแก้วบงกช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ก่อนที่ ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ที่จังหวัดขอนแก่นภูมิลำเนาเกิด ในเดือนตุลาคม ที่จะถึงนี้