guideubon

 

ส่งใจไปเชียร์ ทีมแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะ ลูกหลานเมืองดอกบัว

อาชีวะอุบล-แกะสลักหิมะ-01.jpg

ขอกำลังใจให้ทีมแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ ลูกหลานเมืองดอกบัว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขันวันแรกต้องเจอศึกกับความหนาวสะท้านติดลบถึง 25 องศาเซลเซียส แต่สู้กำลังใจเกิน 100

อาชีวะอุบล-แกะสลักหิมะ-02.jpg

ทีมแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะ ลูกหลานเมืองดอกบัว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประกอบด้วย นายกฤษณะ คบสหาย นายธนากร ศักดิ์สิงห์ นายอภิสิทธิ์ ศรชัย และนายธนศักดิ์ พิพัฒน์ ทั้งหมดเป็นนักเรียน ปวช.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชํานี พร้อมครูผู้ฝึกซ้อม นายสุรชาติ พละศักดิ์ ครูคณะวิชาศิลปกรรม เข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 7 มกราคม 2560 ในงาน “The 9th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2017” ที่เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการสนับสนุนส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

อาชีวะอุบล-แกะสลักหิมะ-03.jpg

ในส่วน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนั้น ปีนี้เป็นการเข้าร่วมการแข่งขันเป็นปีแรก ได้เตรียมความพร้อมด้านทักษะการแข่งขัน และสุขภาพร่างกายเพื่อต่อสู้กับความหนาวกับสภาวะอากาศที่เย็นมาก โดยนำเสนอผลงาน “Water-Fish-Paddy Field- Rice” ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ด้วยมีแนวคิดหลักที่จะสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทย พร้อมเดินตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่9 แห่งปวงชนชาวไทย

อาชีวะอุบล-แกะสลักหิมะ-04.jpg

สำหรับบรรยากาศการแข่งขัน นายสุระชาติ พละศักดิ์ ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รายงานความคืบหน้าในการแข่งขันที่เมืองฮาบิ้น โดยเปิดเผยว่า ในวันแรกของการแข่งขันทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จับฉลากจุดสำหรับแกะสลักน้ำแข็งได้ลำดับที่ 8 จากทั้งหมด 57 จุด หรือ 57 ทีมทั่วโลกที่เข้าร่วมการแข่งขัน และการทำงานวันแรกเต็มไปด้วยความยากลำบากเพราะอุณภูมิหนาวเย็นมาก ติดลบถึง 25 องศาเซลเซียส และพบอุปสรรคบ้างด้านอุปกรณ์ที่เตรียมในการแข่งขันบ้าง เช่น รองเท้าที่เตรียมไปจากเมืองไทยไม่สามารถรองรับความเย็นได้ ต้องหาซื้อใหม่ แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดี ทุกคนยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและพร้อมสู้กับการแข่งขัน

อาชีวะอุบล-แกะสลักหิมะ-05.jpg

ขอกำลังใจจากชาวไทยทุกคน ช่วยเชียร์และให้กำลังใจในการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อสร้างผลงานให้สำเร็จและนำชัยชนะมาฝากชาวเมืองดอกบัวและชาวไทยทั้งประเทศ

ภาพ/ข่าวโดย มนฤดี สุวรรณกูฏ วอศ.อุบลฯ