guideubon

 

รมช.มหาดไทย เตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม 20 ก.ย.นี้

เกรียง-ดูน้ำท่วมอุบล-01.jpg

วันที่ 18 กันยายน 2566 มีรายงานข่าวแจ้งไกด์อุบลว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเกรียง กัลป์ตินันท์ มีกำหนดเดินทางมายังจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามสถานการณ์และการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำชี - มูล ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 โดยมีร่างแผนปฏิบัติภาระกิจ ดังนี้

เวลา่ 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะฯ พร้อมบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่

- การนำเสนอสรุปภาพรวมการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน
(1) กลุ่มพยากรณ์ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา
(2) กลุ่มบริหารจัดการน้ำ โดย
>>>>> สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)
>>>>> กรมชลประทาน
>>>>> กรมทรัพยากรน้ำ
>>>>> การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(3) กลุ่มสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- การติดตามผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระดับพื้นที่
(1) จังหวัดนครราชสีมา
(2) จังหวัดร้อยเอ็ด
(3) จังหวัดกาฬสินธุ์
(4) จังหวัดขอนแก่น
(5) จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 10.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำชี - มูล

เวลา 13.00 น. ออกเดินทางจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนบริเวณศูนย์พักพิงชั่วคราวสวนสาธารณะห้วยม่วง จากนั้นออกเดินทางไปสถานีวัดระดับน้ำแม่น้ำมูล M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมืองอุบลราชธานี รับฟังรายงานสถานการณ์ โดยกรมชลประทาน

ออกเดินทางตรวจจุดสูบน้ำบริเวณประตูระบายน้ำ วัดเสนาวงศ์ ชุมชนท่าบังมั่ง เทศบาลเมืองวารินชำราบ รายงานสถานการณ์ โดยกรมชลประทาน และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี

เกรียง-ดูน้ำท่วมอุบล-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511