guideubon

 

คลัสเตอร์ท่าทราย ต.คำน้ำแซบ อ.วารินฯ พบผู้ป่วยโควิด 20 ราย

ท่าทราย-คำน้ำแซบ-01.jpg

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 103 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 9 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 94 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 51 ราย, อ.เมืองอุบล 12 ราย, อ.นาเยีย 7 ราย, อ.ตาลสุม 6 ราย, อ.เดชอุดม 3 ราย, อ.ม่วงสามสิบ 3 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 2, อ.สำโรง 2 ราย, อ.เขมราฐ อ.โขงเจียม อ.ตระการพืชผล อ.บุณฑริก อ.สว่างวีระวงศ์ เหล่าเสือโก้ก พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 17,615 ราย รักษาหายสะสม 16,049 ราย กำลังรักษา 1,435 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 131 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 2 ราย

วันนี้ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ออกตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับประชาชน ที่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ตำบลวารินชำราบ และโรงเรียนบ้านกุดระงุม ตำบลนุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผลการตรวจ ณ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จำนวน 307 ราย พบผลบวก 2 ราย ผลลบ 305 ราย และโรงเรียนบ้านกุดระงุม จำนวน 143 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด

ท่าทราย-คำน้ำแซบ-02.jpg

สำหรับคลัสเตอร์ท่าทราย ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เป็นชาย อายุ 38 ปี ติดเชื้อจากครอบครัว ผู้ติดเชื้อเป็นพนักงานในท่าทรายและครอบครัวที่พักด้วยกัน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย รวมผู้ป่วย 20 ราย บริษัทฯ ได้ปิดท่าทรายแล้วตั้งแต่วันที่ 2-15 ตุลาคม 2564 มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 70 ราย ให้กักตัวทุกคนเป็นเวลา 14 วัน

คลัสเตอร์บ้านนาเยีย ม.1 ต.นาเยีย อ.นาเยีย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 เป็นหญิง อายุ 65 ปี ไปผ่าตัดรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 มีการสัมผัสในชุมชน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 20 ราย

คลัสเตอร์โรงงาน อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นชาย อายุ 29 ปี ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบฯ ติดเชื้อจากแม่ค้าขายของในย่านตลาดหน้าโรงงาน แพร่เชื้อไปยังพนักงานแผนกเย็บผ้าและผู้ออกแบบ และครอบครัวของพนักงาน วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม 3 ราย เป็นพนักงานโรงงาน ผู้ป่วยรวมเป็น 178 ราย พบผู้ป่วย (ไป-กลับ) ที่ อ.นาเยีย 4 ราย/  อ.สำโรง 9 ราย/ อ.ม่วงสามสิบ 1 ราย และ จ.ศรีสะเกษ 2 ราย

ท่าทราย-คำน้ำแซบ-03.jpg

คลัสเตอร์ ต.โพธิ์ศรี (ม.4,12) อ.พิบูลมังสาหาร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 เป็นหญิง 2 ราย มีกิจกรรมร่วมกันในชุมชนซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกัน ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง คนแรกไปสัมผัสกับบุคคลในครอบครัว อสม. และเพื่อนลูก คนที่สองไปสัมผัสหลาน พี่สาว และครอบครัวเพื่อนบ้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 16 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน 120 ราย ให้กักตัว 14 วัน

คลัสเตอร์งานศพ ต.ท่าลาด (ม.1-2-6-8) อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นยาย-หลาน (อายุ 1 ปี 6 เดือน) โดยยายอุ้มหลานไปงานศพที่ ม.6 ต.ท่าลาด ระหว่างวันที่ 21-25 กันยยน 2564 มีผู้สัมผัสในชุมชนและที่ไปงานศพ แม่ครัวในงานศพ คนในครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2  ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน รวมผู้ป่วย 238 ราย

คลัสเตอร์ ม.27 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นหญิง อายุ 69 ปี อาชีพค้าขาย มีประวัติสัมผัสญาติมาจาก จ.สมุทรสาคร วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย ผู้ป่วยรวม 16 ราย

ท่าทราย-คำน้ำแซบ-04.jpg

คลัสเตอร์ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี (ดอนกลาง) อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 เป้นพนักงานสินเชื่อ หญิง อายุ 27 ปี มีอาการอุจจารระร่วง แอดมิตที่โรงพยาบาลราชเวช สัมผัสเจ้าหน้าที่แผนกฝากถอนเงินที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย เป็นพนักงานธนาคาร 3 ราย ลูกค้า 2 ราย และครอบครัว 1 ราย มีผู้ป่วยรวม 32 ราย (พนักงานธนาคาร 26, ครอบครัว 3, ลูกค้าฝาก-ถอน 3 ราย) มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 76 คน มี 57 คนยังไม่ติดเชื้อ ให้แยกกักตัวทุกคน

และคลัสเตอร์วงไพ่ วงไก่ชน ต.ตาลสุม อำเภอตาลสุม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นชาย มีประวัติเข้าไปในวงชนไก่ และวงพนันไพ่ในชุมชน โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 152 ราย และยังพบผู้ป่วยเพิ่มใน อ.เมือง 4 ราย/อ.เหล่าเสือโก้ก 1 ราย

ท่าทราย-คำน้ำแซบ-05.jpg