guideubon

 

วิศวะฯ ม.อุบลฯ กับกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ นายช่างชวนวิ่ง 2020

นายช่างชวนวิ่ง-2020-อุบล-01.jpg

นับว่าเป็นความสำเร็จอีกครั้ง ของกิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 “นายช่างชวนวิ่ง 2020” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีนักวิ่งจากทั่วประเทศ ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 3,000 คน

นายช่างชวนวิ่ง-2020-อุบล-03.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายนิรัญ มามี นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ประธานฝ่ายจัดงาน กล่าวรายงาน โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารคณะ ร่วมปล่อยตัวนักวิ่งทั้ง 2 ประเภทด้วย ได้แก่ มินิมาราธอน ระยะทาง 10.7 กิโลเมตร และ ฟันรัน ระยะทาง 5.7 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายช่างชวนวิ่ง-2020-อุบล-02.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวถึงความสำเร็จการจัดงานครั้งนี้ว่า จากความร่วมมือของ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัย อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรค จึงจัดโครงการนำร่องการออกกำลังกาย การวิ่งเพื่อสุขภาพขึ้น ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะมอบเป็นทุนการศึกษา แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมสร้างชื่อเสียงภายนอกมหาวิทยาลัย ตามวัตถุประสงค์โครงการ

ในส่วนของกิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพ“นายช่างชวนวิ่ง 2020” แบ่งระยะทางการวิ่ง ออกเป็น 2 ประเภท คือ มินิมาราธอน ระยะทาง 10.7 กิโลเมตร จำนวน 1,126 คน และ ฟันรัน ระยะทาง 5.7 กิโลเมตร จำนวน 1,793 คน รวมทั้งสิ้น 2,919 คน ใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยจุดเริ่มต้นจาก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ตลอดเส้นทางนักวิ่งได้สัมผัสอากาศยามเช้าพร้อมบรรยากาศของธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัย สนุกสนานกับทีมกองเชียร์ของนักศึกษา ที่สร้างสีสันได้เป็นอย่างดี

เชื่อว่าเหล่านักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความประทับใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมนายชั่งชวนวิ่ง ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นเมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยติดอันดับ 2 ของงานวิ่งยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทย ประเภท Mini Marathon ประจำครึ่งปีแรกของปี 2019  นอกจากนี้ภายในงาน ยังได้จัดซุ้มอาหารเครื่องดื่มที่หลากหลาย ไว้บริการนักวิ่ง ที่ได้รับความสนใจที่สุดคือมี นางรจนาและเจ้าเงาะทั้ง 9 คน มาสร้างสีสัน ร่วมถ่ายภาพกับนักวิ่งอย่างคึกคัก

ความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะได้ในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย การสร้างเจตนารมณ์ที่ดีของศิษย์เก่า ในการช่วยส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมสาธารณกุศลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ แล้ว สิ่งที่ได้นอกเหนือคือประสบการณ์ตรง ความรักความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน จนประสบความสำเร็จนำมาสู่การสร้างชื่อเสียงให้กับคณะ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

นายช่างชวนวิ่ง-2020-อุบล-04.jpg

นายช่างชวนวิ่ง-2020-อุบล-05.jpg

นายช่างชวนวิ่ง-2020-อุบล-06.jpg

นายช่างชวนวิ่ง-2020-อุบล-07.jpg

นายช่างชวนวิ่ง-2020-อุบล-08.jpg

นายช่างชวนวิ่ง-2020-อุบล-09.jpg

นายช่างชวนวิ่ง-2020-อุบล-10.jpg