guideubon

 

ม.อุบลฯ จัดงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรม 2016

RISE-ต่อยอดธุรกิจ-อุบล-02.jpg

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรม 2016 ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี โดยมีภาคเอกชน นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

RISE-ต่อยอดธุรกิจ-อุบล-03.jpg

การจัดงาน มหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรม 2016 หรือ UBU Research and Innovations Expo (RISE 2016) ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับองค์กรภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า,สภาอุตสาหกรรม, สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย, สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าครั้งนี้ขึ้น เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดธุรกิจบนฐานความรู้และนวัตกรรม นับเป็นมิติใหม่ของการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีเป้าหมายชัดเจน เพื่อให้เกิดการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2559

RISE-ต่อยอดธุรกิจ-อุบล-04.jpg

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน กว่า 30 รายการ การแสดงสินค้าของผู้ประกอบการ Start up จำนวนกว่า 30 ราย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจและกิจกรรมบันเทิงบนเวทีตลอดการจัดงาน

RISE-ต่อยอดธุรกิจ-อุบล-05.jpg

ผู้ที่กำลังมองหาสินค้าเพื่อต่อยอด หรือเริ่มธุรกิจใหม่ ไม่ควรพลาด !! งานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรม 2016 ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี  วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2559 นี้

RISE-ต่อยอดธุรกิจ-อุบล-06.jpg

RISE-ต่อยอดธุรกิจ-อุบล-08.jpg

RISE-ต่อยอดธุรกิจ-อุบล-07.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511