guideubon

 

ปลุกกระแสวัยรุ่นต้านโกง มหกรรมเดินวิ่ง “คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ” 2015

มหกรรมเดินวิ่ง-คอรัปชั่น-ฉันไม่ขอรับ-01.jpg

วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2558 เครือข่ายเยาวชนไทย “คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ” ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดพิธีเปิดตัวโครงการธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบร้านกาแฟ “คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ” เป็นสาขาแรกของโลก และมหกรรมเดินวิ่ง “คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ” 2015 (Mini Marathon Refuse To Be Corrupt 2015) ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ได้มีพื้นที่การแสดงออกในการพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับประเด็นการทุจริตคอรัปชั่น แลกเปลี่ยนความคิด สร้างสรรค์กิจกรรม และวางแผนรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับชุมชน และระดับประเทศต่อไป นักศึกษาจะได้เรียนรู้ด้านการทำงาน และการบริหารธุรกิจที่เน้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ผลกำไรที่ได้รับนั้นจะนำไปสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการต้านทุจริตคอรัปชันของนักศึกษาเพื่อเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนไทยปฏิเสธการทุจริตคอรัปชั่นและวางรากฐานในการขจัดการทุจริตคอรัปชันในอนาคต

มหกรรมเดินวิ่ง-คอรัปชั่น-ฉันไม่ขอรับ-06.jpg

การทุจริตคอรัปชั่น ถือเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่มีความซับซ้อน และมีผลกระทบต่อชีวิตของคนในสังคมทุกระดับชั้น โดย คุณลุค สตีเวนส์ (Luc Stevens) ผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย และผู้แทนสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ได้กล่าวว่า “อนาคตของประเทศไทยนั้น จะต้องไม่ยอมให้คนโกงเพียงไม่กี่คน ดูดกินทรัพยากรประเทศจนหมดสิ้น และคนที่จะนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าได้นั้นจะต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษา และแสวงหาความโปร่งใส รับผิดชอบในหน้าที่ และมีความยุติธรรม นี่คือวิสัยทัศน์ที่เราจะให้การสนับสนุน” และในอนาคตอันใกล้โดยโครงการร้านกาแฟธุรกิจเพื่อสังคมจะขยายสาขาไปยังมหาวิทยาลัยอื่นๆด้วย

ในปัจจุบัน มีนักเรียนนักศึกษาที่เป็นสมาชิกมากกว่า 6,000 คน ทั่วประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ที่สำคัญคือ “เปลี่ยนตัวเอง เปลี่ยนสังคม และเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นสังคมที่ดีขึ้น” และได้มีจัดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง

มหกรรมเดินวิ่ง-คอรัปชั่น-ฉันไม่ขอรับ-02.jpg

สำหรับพิธีเปิดร้านกาแฟ “คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ” และ มหกรรมเดินวิ่ง “คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ” 2015 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะจัดพิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดย คุณปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คุณลุค สตีเวนส์ (Luc Stevens) ผู้ประสานงานองค์การ สหประชาชาติประจำประเทศไทย และผู้แทนสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมเดินวิ่ง “คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ” 2015 (Mini Marathon Refuse To Be Corrupt 2015) ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558  เส้นทางภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แบ่งการแข่งขันเป็น  2 ประเภท  ได้แก่ประเภทเดินวิ่ง (4 ก.ม.) ประเภทมินิมาราธอน (10.5 ก.ม.) จุดเริ่มต้น ลงทะเบียนเวลา 05.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานด้านหน้าร้านกาแฟคอรัป"ฉัน"ไม่ขอรับ ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการชีวภาพ (CTB) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหกรรมเดินวิ่ง-คอรัปชั่น-ฉันไม่ขอรับ-03.jpg

ผู้สนใจ สมัครแข่งขัน สมัครออนไลน์ online ได้ที่ facebook  มหกรรมเดินวิ่ง คอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ชมรมคอรัป "ฉัน" ไม่ขอรับ ม.อุบลฯ หรือ โทร 088 -1239466  ฟรี..ตลอดงาน