guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 200 ราย คลัสเตอร์ งานศพ งานหมั้น งานบุญ

งานศพ-งานหมั้น-งานบุญ-01.jpg

วันที่ 20 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 200 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 6 ราย จากต่างประเทศ 2 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 192 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 29,882 ราย รักษาหายสะสม 27,068 ราย กำลังรักษา 2,616 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 198 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 6 ราย

คลัสเตอร์งานศพ ต.ข้าวปุ้น ม.14 อ.กุดข้าวปุ้น พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เป็นชาย อายุ 14 ปี มีประวัติสัมผัสเพื่อนป่วยที่มาจากต่างจังหวัด มาร่วมงานศพญาติ / สัมผัสครอบครัว / ผู้มาร่วมงานศพ 27-30 ธ.ค.64 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 33 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 272 คน อยู่ระหว่างกักตัว 28 คน

คลัสเตอร์งานหมั้น ต.แก้ง ม.10 อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 19 ปี มีประวัติสัมผัมผู้ป่วยใน อ.เดชอุดม ได้จัดงานหมั้น/ สัมผัสครอบครัว/ คนในงานหมั้น/ มารดาไปรับจ้างขนมันสำปะหลัง รับประทานอาหาร ดื่มน้ำกับเพื่อน ติดเชื้อในชุมชนเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย รวมผู้ป่วย 34 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ ในงานหมั้น/ ผู้สัมผัสในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 85 คน อยู่ระหว่างการค้นหา/สอบสวนเพิ่ม

คลัสเตอร์งานทำบุญตักบาตร ต.นาเจริญ ม.1 อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 23 ปี เดินทางมาจาก จ.ระยอง ร่วมทำบุญตักบาตรในหมู่บ้าน สัมผัสผู้ร่วมงาน/ ผู้สัมผัสเหมารถทัวร์ไปเที่ยว จ.ระยอง กับกลุ่มเพื่อน/ ร่วมเตะฟุตบอลในชุมชน/ ร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 65 ราย เป็นกลุ่มผู้ไปร่วมงานบุญ และผู้สัมผัสในรถทัวร์/ สนามฟุตบอล/ งานเลี้ยงสังสรรค์ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 146 คน อยู่ระหว่างกักตัว 4 คน

คลัสเตอร์บ้านดอนงัว ม.3,4 ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 43 ปี เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรี ได้รับวัคซีนแล้ว 2 เข็ม วันที่ 6 ม.ค.65 เริ่มมีอาการไข้ มีน้ำมูก วันที่ 9 ม.ค.65 ผล TR-PCR Detected วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย รวมผู้ป่วย 24 ราย เป็นผู้สัมผัสในรอบครัวและในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 217 ราย กักตัวทุกคน

งานศพ-งานหมั้น-งานบุญ-02.jpg

งานศพ-งานหมั้น-งานบุญ-03.jpg