guideubon

 

คลัสเตอร์ อ.น้ำยืน กระโปรงบาน ขาสั้น พบผู้ป่วยรวมเกือบ 200 ราย

กระโปรงบาน-ขาสั้น-อุบล-01.jpg

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 131 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 4 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 127 ราย แยกเป็น อ.น้ำยืน 35 ราย, อ.เมือง 33 ราย, อ.วารินชำราบ 20 ราย, อ.สิรินธร 11 ราย, อ.เดชอุดม 8 ราย, อ.บุณฑริก 7 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 6 ราย, อ.ทุ่งศรีอุดม 3 ราย, อ.โขงเจียม, อ.สำโรง, อ.ดอนมดแดง และ อ.น้ำขุ่น พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 21,478 ราย รักษาหายสะสม 20,073 ราย กำลังรักษา 1,233 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 172 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 9 ราย

ผู้ป่วยโควิดอุบลฯ มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน หรือคลัสเตอร์ 2 อันดับแรกอยู่ที่ อ.น้ำยืน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 37 ราย ดังนี้
- รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา ต.สีวิเชียร รายใหม่วันนี้ 14 คน ผู้ป่วยสะสม 138 คน
- รร.อนุบาลน้ำยืน (นร./ครอบครัว) รายใหม่วันนี้ 23 คน ผู้ป่วยสะสม 45 คน

ร้านชนบทบาร์-01.jpg

คลัสเตอร์ร้านชนบทบาร์ ต.คันไร่ อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นพนักงานในร้าน 1 ราย มีผู้ป่วยมาจาก อ.เมือง มาจัดงานเลี้ยงในร้าน เมื่อวันที่ 11 พ.ย.64 ทราบภายหลังว่าตรวจพบเชื้อโควิด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย เป็นพนักงานในร้าน/ครอบครัว รวมผู้ป่วย 12 ราย ให้ปิดร้านเพื่อนควบคุมโรคแล้ว

คลัสเตอร์ร้าน Rim the Road อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้ป่วย 2 ราย ไปรับประทานอาหาร/งานวันเกิด และเที่ยวในร้านวันที่ 10, 12 พ.ย.64 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย เป็นกลุ่มเพิ่อนเที่ยวในร้าน/ผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 34 ราย

คลัสเตอร์ร้านทองหล่อ55 อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้ป่วยหญิง 2 ราย มีประวัติไปเที่ยวร้านทองหล่อ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 16 ราย เป็นลูกค้าไปเที่ยวในร้าน/ผู้สัมผัสผู้ป่วย

คลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 16 ปี  มีประวัติไปเที่ยวที่ร้านเอกมัย มีเพื่อนสนิทและผู้ไปเที่ยวในร้านติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นลูกค้าในร้าน และผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 101 ราย 

กระโปรงบาน-ขาสั้น-อุบล-02.jpg

คลัสเตอร์ รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา อ.น้ำยืน (นร.-ผู้ปกครอง) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน ป.1 มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในชุมชน และมี นร.ในห้องเรียนติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย รวมผู้ป่วย 138 ราย เป็นนักเรียน 107 ราย (อายุ6-12 ปี) ผู้ปกครอง 26 ราย ครู 5 ราย  ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์ รร.อนุบาลน้ำยืน ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 1 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสเพื่อนร่วมห้องเรียน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 23 ราย รวมผู้ป่วย 45 ราย เป็นกลุ่มนักเรียน 34 ราย ผู้ปกครอง 11 ราย ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์โรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนาราม (นักเรียน) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 4 คน กลุ่มนั่งรถตู้มาโรงเรียน จากบ้านท่าลาด อ.วารินชำราบ (พื้นที่ระบาด) มีผู้ปกครองนักเรียนติดเชื้อ 1 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมผู้ป่วย 47 ราย เป็นกลุ่มนักเรียน 44 ราย (อายุ 6-11 ปี) ครู 3 ราย ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์ รร.อุบลวิทยาคม อ.เมือง (นักเรียน) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 1 ราย อยู่ในกลุ่มนั่งรถตู้มาโรงเรียน ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อเดินทางร่วมด้วย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 9 ราย เป็นกลุ่มนักเรียน 8 ราย ครู 1 ราย

คลัสเตอร์ ต.สมสะอาด (ม.1,7,8,9,12) อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 21 ปี ไปสักคิ้วใน อ.เมือง แพร่เชื้อให้ครอบครัว/เพื่อนบ้าน เป็นวงแรก และแพร่เชื้อในพิธีบายศรีสู่ขวัญทหารใหม่/งานศพ เป็นวงที่สอง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 131 ราย ได้ปิด 4 หมู่บ้าน ต.สมสะอาด เพื่อควบคุมโรคแล้ว

คลัสเตอร์บ้านข่างหม้อ ต.คำน้ำแซบ ม.5 อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นชาย อายุ 69 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มีอาการปวดท้อง ตรวจพบก่อนเข้ารับการรักษาที่ รพ.วารินชำราบ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นเพื่อนบ้านในชุมชนบ้านช่างหม้อ รวมผู้ป่วย 91 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 322 คน กักตัว 224 คน ให้ปิดหมู่บ้านเพื่อควบคุมโรค

กระโปรงบาน-ขาสั้น-อุบล-03.jpg