guideubon

 

เริ่มแล้ว "เทศกาลข้าวใหม่ปลามัน" ครั้งที่ 2 ชั้น G สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลฯ

เทศกาลข้าวใหม่ปลามัน-สุนีย์-01.jpg

วันที่ 7 ธันวาคม 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลข้าวใหม่ปลามัน ครั้งที่ 2 บริเวณชั้น G สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 7-15 ธันวาคม 2562 ภายในงานมีการจำหน่ายข้าวใหม่หลากหลายสายพันธุ์ ต้นฤดูกาลแรกของปี พร้อมกับผักสดๆ ผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกร ทั้งอาหารคาว หวาน อาหารแปรรูปต่างๆ

เทศกาลข้าวใหม่ปลามัน-62-สุนีย์-01.jpg

โดยที่ ข้าว ถือเป็นแหล่งอาหารหลักที่สําคัญของโลก ประเทศไทย มีการปลูกข้าวเพื่อการบริโภคมายาวนานกว่า 5,000 ปี มีความผูกพัน กับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ข้าวจึงกลายมา เป็นส่วนหนึ่งของประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

เทศกาลข้าวใหม่ปลามัน-62-สุนีย์-03.jpg

คนไทยบริโภค ข้าวอย่างมีระเบียบวิธีและมีลักษณะเฉพาะ เช่น กระบวนการแปรรูป ข้าวเพื่อการปริโภค โดยการให้ข้าวสุกด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การหุงต้ม การนึ่ง การหลาม เป็นเหตุให้การใช้ภาชนะที่แตกต่างกัน รวมถึงการประกอบอาหารที่ใช้รับประทานคู่กับข้าว ก็ได้รับการเอา ใจใส่ คิดค้น จึงเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ควบคู่กัน จนมีวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อหลายอย่างตกทอดมาถึงทุกวันนี้ อาทิ ความ เชื่อเรื่อง “ พระแม่โพสพ” ที่ชาวนาเชื่อกันว่าเป็นเทพธิดาที่ปกปักษ์ รักษาข้าว การเคารพบูชาจะทําให้ผลิตผลอุดมสมบูรณ์ มีการทํา พิธี “ แห่นางแมว” หรือ “ บุญบั้งไฟ” เพื่อขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล

วิถีชีวิตผู้คนในสังคมเกษตรคือ ทํางานหนักในช่วงฤดูเพาะปลูก จับปลา หาผัก เลี้ยงสัตว์ ล่าสัตว์ เพื่อหาอยู่หากิน เมื่อสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว แล้วก็จะถือเป็นฤดูแห่งการเฉลิมฉลอง ซึ่งมักจะเกิดตั้งแต่ปลายเดือน พฤศจิกายน ยาวไปถึงปีใหม่ จึงมักมีคําพูดว่า “ หอมข้าวใหม่” ที่ เป็นทั้งคําพูด เป็นกลิ่นหอม เป็นประเพณี และเป็นฤดูกาล ชาวนาเรา ได้ฟูมฟักต้นข้าวจากเมล็ดสู่ความหมายมากมายยิ่งนัก ซึ่งเป็นที่น่า เสียดายว่าคนในเมืองหรือคนรุ่นใหม่ไม่รู้ถึงคุณค่าของข้าวใหม่

ในการจัดงาน "เทศกาลข้าวใหม่ปลามัน" ปีที่ผ่านมา มีกระแสตอบรับดีมาก และเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายข้าวใหม่ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง สุนีย์ทาวเวอร์จึงเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรได้จําหน่ายข้าวใหม่ และผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ เพื่อสร้างคุณค่าและนําเสนอวิถีชีวิตความเป็นอยู่พื้นบ้าน

ข้าวใหม่จึงถือเป็นตัวแทนของวิถีชุชนและธรรมชาติที่ เกื้อกูลกันโดยมีพิธีกรรม ประเพณี ความเชื่อและศาสนามาเชื่อมโยง รวมทั้งเป็นโอกาสของการรําลึกถึงคุณของชาวไร่ ธรรมชาติ ผืนดิน และสายน้ํา

เทศกาลข้าวใหม่ปลามัน-62-สุนีย์-02.jpg

ห้ามพลาด!! งานที่จะรวบรวมทั้งงานกิน งานบุญ งานรื่นเริง ไว้ที่นี่ที่เดียว อาทิ

- ยกบรรยากาศสไตล์ทุ่งนามาไว้ในห้าง!!
- มีเครื่องสีข้าวเปลือกมาสีกันสดๆใหม่ๆ
- ผักสดๆ ที่ถูกมากๆผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกร ทั้งอาหารคาว หวาน อาหารแปรรูปต่างๆ
- กินข้าวใหม่หลากหลายสายพันธุ์แรกของปีนี้ก่อนใคร
- ปลานาสดๆ ใหม่ มัน หลากหลายชนิดพันธุ์จากแม่น้ำมูล น้ำโขง ลำห้วยธรรมชาติ
- สะพานไม้ไผ่ถ่ายรูปยาวกว่า 6 เมตร
- ทำบุญตักบาตรข้าวใหม่
- การแข่งขันทำอาหาร พาข้าว เมนูข้าวใหม่ปลามัน
- สินค้านาทีทอง 10 บาท

เชิญเที่ยวงานเทศกาล "ข้าวใหม่ ปลามัน" ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-15 ธันวาคม 2562 บริเวณชั้น G สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี

เทศกาลข้าวใหม่ปลามัน-62-สุนีย์-04.jpg

เทศกาลข้าวใหม่ปลามัน-62-สุนีย์-05.jpg

เทศกาลข้าวใหม่ปลามัน-62-สุนีย์-06.jpg

เทศกาลข้าวใหม่ปลามัน-62-สุนีย์-07.jpg

เทศกาลข้าวใหม่ปลามัน-62-สุนีย์-08.jpg