guideubon

 

อุบลฯ ส่งนักรบชุดขาว ชุดที่ 2 สู่สมุทรสาคร สู้ COVID-19

 

นักรบชุดขาว-อุบล-สมุทรสาคร-01.jpg

วันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางเพชรา โรจนศักดิ์โสธร ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมในพิธีส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดอุบลราชธานี เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ทีมสนับสนุนการเฝ้าระวังโรค COVID-19 เชิงรุก ณ จังหวัดสมุทรสาคร ชุดที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผุ้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับทีมนักรบชุดขาว จังหวัดอุบลราชธานี ที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ที่จังหวัดสมุทรสาคร ชุดที่ 2 ในนามผู้แทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวน 9 คน มาจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 8 คน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 1 คน 

สา'สุขอุบลฯ ส่งทีมไปช่วยสมุทรสาคร สู้ภัย COVID-19

นักรบชุดขาว-อุบล-สมุทรสาคร-02.jpg