guideubon

 

คลัสเตอร์ นร./ครอบครัว อ.เขมราฐ ติดเชื้อ 2 ผล ATK+ อีก 11

ครอบครัวนักเรียน-เขมราฐ-01.jpg

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 114 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 16 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 98 ราย แยกเป็น อ.เมือง 50 ราย (เรือนจำ 25), อ.วารินชำราบ 21 ราย, อ.สำโรง 11 ราย, อ.เขมราฐ 2 ราย, อ.โขงเจียม 2 ราย, อ.ดอนมดแดง 2 ราย, อ.ตระการพืชผล 2 ราย, อ.นาจะหลวย 2 ราย, อ.เดชอุดม อ.ทุ่งศรีอุดม อ.พิบูลมังสาหาร อ.ม่วงสามสิบ อ.ศรีเมืองใหม่ และ อ.สว่างวีระวงศ์ พื้นที่ละ 1 ราย

เฉพาะ อ.เมือง ต.แจระแม (ม.2) 8 ราย, เรือนจำ 25 ราย (แดนกักแรกรับ), สภ.เมืองฯ 3 ราย (ATK+4), ร้าน 20+ : 4 ราย (ลูกค้า+พนักงาน)

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 19,757 ราย รักษาหายสะสม 18,239 ราย กำลังรักษา 1,371 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 147 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 6 ราย

ครอบครัวนักเรียน-เขมราฐ-02.jpg

คลัสเตอร์งานรวมญาติ ต.เขมราฐ (ม.22) อ.เขมราฐ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกลุ่มญาติงานรวมญาติเมื่อ 21 ต.ค.64 (มีญาติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันใน อ.เมือง) วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย และ ATK+ 11 เป็นกลุ่มญาติ รวมผู้ป่วย 2 ราย นอกจากนี้ มีนักเรียน ATK+ 5 ราย เข้าค่าย 3 วันที่ รร.อนุบาลบ้านเหนือ (500 คน) และรวมกลุ่มญาติรับประทานอาหาร 30 คน

คลัสเตอร์ สภ.เมือง อ.เมืองอุบลฯ  พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เป็นตำรวจ 2 นาย ได้สัมผัสผู้ต้องหาที่ทราบภายหลังว่าติดเชื้อโควิด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นตำรวจเพื่อนร่วมงาน รวมผู้ป่วย 3 ราย ATK+ 4 ราย รอผลยืนยัน PCR

คลัสเตอร์ร้าน 20+ บาร์ ต.ในเมือง อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เป็นพนักงานในร้าน ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง พนักงานมีอาการป่วย 18-24 ต.ค.64 มาทำงานทุกวัน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย เป็นพนักงานในร้าน 1 ราย ลูกค้า 2 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 1 ราย รวมผู้ป่วย 13 ราย

ครอบครัวนักเรียน-เขมราฐ-03.jpg

คลัสเตอร์ครอบครัว ต.แจระแม (ม.2) อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เป็นผู้ป่วย 1 ราย มีประวัติไปตลาดบ้านดู่ทุกวัน มีอาการป่วย 7 วัน ไม่ได้มาตรวจรักษา วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย เป็นคนในครอบครัว รวมผู้ป่วย 9 ราย

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าขายของในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ป่วยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแม่ค้าขายของในตลาดวารินฯ  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย เป็นแม่ค้าในตลาด 2, ลูกค้าในตลาด 1 และผู้สัมผัสในครอบครัว 3 ราย รวมผู้ป่วย 297 ราย

คลัสเตอร์ตลาดวารินเจริญศรี อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าในตลาด ขายอาหารตามสั่ง ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ตรวจพบผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกเป็นแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นลูกค้า 1 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 1 ราย รวมผู้ป่วย 20 ราย 

คลัสเตอร์บ้านหินแห่ ต.ค้อน้อย (ม.3,9) อ.สำโรง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นผู้ไปซื้อของที่ห้างแม็คโครวารินฯ (10 ต.ค.64) เนื่องจากกลุ่มเสี่ยงมีอาการ จึงได้นำมาตรวจหาเชื้อก่อน ตรวจพบเชื้อกลุ่มแรก 11 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 36 ราย 

คลัสเตอร์บ้านทรายทอง ม.2 ต.ค่อน้อย อ.สำโรง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้า/พ่อค้า ขายของที่ตลาดวาริน ติดเชื้อจากตลาดวารินชำราบ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รวมผู้ป่วย 30 ราย

คลัสเตอร์ ต.กุดเรือ ม.7 อ.ทุ่งศรีอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นชาย อายุ 62 ปี สัมผัสภรรยาที่ไปเฝ้าไข้ผู้ป่วยที่ รพร.เดชอุดม (ภรรยาติดเชื้อ) วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นคนในครอบครัว รวมผู้ป่วย 10 ราย

คลัสเตอร์บ้านห้วยซันใต้ ม.12 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นครอบครัว 6 ราย มีอาการไข้ ไอ น้ำมูก ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย เป็นคนในครอบครัวและเพื่อนบ้าน รวมผู้ป่วย 9 ราย

ครอบครัวนักเรียน-เขมราฐ-04.jpg