guideubon

 

คลัสเตอร์โควิด 2 ตลาด ป่วย 84 เสี่ยงสูง 489 ราย

โควิด2ตลาด-เมือง-นาจะหลวย-01.jpg

วันที่ 29 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 291 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 11 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 280 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 8,113 ราย รักษาหายสะสม 6,297 ราย กำลังรักษา 1,805 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 11 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 8 ราย

โควิด2ตลาด-เมือง-นาจะหลวย-02.jpg

ขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานีพบว่า มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตลาดหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดอุบลฯ และมีจำนวนของผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่ตลาดสันติสุข2 บ้านปลาดุก พบผู้ป่วยรวม 69 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 239 ราย และตลาด อ.นาจะหลวย พบผู้ป่วย 15 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 250 ราย

แจ้งเตือนประชาชนผู้ไปซื้อสินค้าและใช้บริการที่ตลาดดังต่อไปนี้ ขอให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน รพ.สต./รพ.เพื่อตรวจ โควิด-19 ให้สังเกตอาการตนเอง 10 วัน สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างจากบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ตรวจโควิด-19 ด้วยตนเองทุก 3-5 วัน

1.ตลาดสดอำเภอนาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลฯ
2.ตลาดดอนกลาง แผงขายผักและขนมโตเกียว อ.เมืองฯ จ.อุบลฯ
3.ตลาดดอนกลาง แผงขายอาหารปรุงสำเร็จ อ.เมืองฯ จ.อุบลฯ
4.ตลาดสดเทศบาลนาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ
5.ตลาดชุมชนบ้านโนนบาก อ.บุณฑริก จ.อุบลฯ
6.ตลาดสันติสุข2 บ้านปลาดุก อ.เมืองฯ จ.อุบลฯ 

คลัสเตอร์ตลาดสด-นาจะหลวย-15.jpg

คลัสเตอร์ตลาดสด อ.นาจะหลวย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 41 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง คนหาเชิงรุปในตลาด ติดเชื้อเพิ่ม 8 + ครอบครัว 7 ราย / ผู้ป่วยกระจายในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย รวมผู้ป่วย 15 ราย เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด/ ครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 250 คน ปิดตลาดควบคุมโรค 7 วัน

คลัสเตอร์ตลาดสันติสุข 2 (บ้านปลาดุก) ต.ไร่น้อย อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เป็นแม่ค้าในตลาด ที่เป้นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไม่กักตัว + ไปขายของในตลาด สัมผัสกลุ่มแม่ค้ามีป่วยเพิ่ม/ ผู้สัมผัสในครอบครัว/ ลูกค้าในตลาดติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 48 ราย รวมผู้ป่วย 69 ราย เป็นแม่ค้าในตลาด/ ครอบครัว และผู้ไปซื้อของในตลาด มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 239 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ ต.กุดประทาย ม.14 อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 30 ปี กลับมาจาก จ.สมุทรปราการ 15-17 ม.ค.65 ไม่กักตัว สัมผัสคนในครอบครัว/ มาเลือกตั้ง ผญบ./ สัมผุสกลุ่มลุ้นผลเลือกตั้ง และญาติ กลับไปสมุทรปราการแล้วตรวจพบเชื้อเมื่อ 18 ม.ค.65 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 31 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ ญาติ/ กลุ่มผู้รอผลเลือกตั้ง/ ผู้สัมผัสในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 110 คน

คลัสเตอร์งานแต่งงาน ต.คันไร่ ม.15 อ.สิรินธร พบผู้ปวยรายแรกเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นชาย อายุ 65 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง เป็นพราหมณ์ในพิธีแต่งงานเมื่อ 21 ม.ค.65 สัมผัสผู้มาร่วมงาน/ ครอบครัว/ แม่ครัวในงานแต่งงาน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 24 ราย เป็นผู้มาร่วมงานแต่งงาน/ ครอบครัว/ แม่ครัวทำอาหาร มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 72 คน กักตัวทุกคน