guideubon

 

น้ำมูลขึ้น 2 ซม. ล้นตลิ่ง 73 ซม. ยังเหลือน้ำค้างทุ่งอีก 2-3 วัน

น้ำมูลท่วม-73ซม-01.jpg

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สถานการณ์น้ำท่า แม่น้ำมูล สถานีวัดน้ำที่ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.00 ม.รทก. หรือ 7 เมตร ระดับน้ำวันนี้อยู่ที่ 112.73 ม.รทก. หรือระดับ 7.73 เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.02 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 0.73 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 2,890 ลบ.ม.วินาที่ ระดับสูงสุด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 112.49 ม.รทก. หรือ 7.49 เมตร (ระดับน้ำวันนี้สูงกว่าระดับสูงสุด 0.24 เมตร)

ด้านนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวในรายการ "ผู้ว่าฯ พงศ์รัตน์ พบชาวอุบลฯ" เช้าวันนี้ สรุปความได้ว่า ในช่วง 5 วันที่ผ่านมา น้ำขึ้นทุกวัน วันละ 3-5 ซม. เป็นเพราะน้ำค้างทุ่งที่อยู่ตอนเหนือในแม่น้ำมูล แม่น้ําชี ทยอยไหลกลับเข้ามาในแม่น้ำ แล้วก็ทยอยเป็นขบวนยาวมาผ่านเมืองอุบลฯ เป็นผลให้ในแต่ละวัน น้ำก็ขยับขยับขึ้นมาโดยตลอด จะทรงๆ อยู่ระดับนี้ ขึ้นประมาณ 2-4 ซม. ต่อเนื่องไปอีกประมาณซัก 2-3 วัน