guideubon

 

เขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น ปรับแผนระบายน้ำ ยาวถึง 2 พ.ย.65

เขื่อนอุบลรัตน์-ระบายน้ำ-01.jpg

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 รายงานสถานการณ์น้ำท่าแม่น้ำมูล สถานีวัดน้ำที่ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.00 ม.รทก. หรือ 7 เมตร ระดับน้ำวันนี้อยู่ที่ 116.51 ม.รทก. หรือระดับ 11.51 เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.01 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 4.51 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 5,745.00 ลบ.ม./วินาที

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อลันลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำ ไหลเข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 19 อำเภอ ด้านการดำรงชีพ ได้รับผลกระทบ 10 อำเภอ 17,071 ครัวเรือน 56,679 คน 
- อพยพ 238 หมู่บ้าน
- ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 117 จุด
- พักบ้านญาติ 1,533 ครัวเรือน
- อพยพขึ้นที่ สูง 2,928 ครัวเรือน

จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) แล้ว 15 อำเภอ คือ อำเภอวารินชำราบ เมืองอุบลราชธานี เดชอุดม น้ำยืน น้ำขุ่น ทุ่งศรีอุดม พิบูลมังสาหาร ตระการพืชผล สว่างวีระวงศ์ นาจะหลวย ดอนมดแดง เขื่องใน นาเยีย ตาลสุม และอำเภอสำโรง

ล่าสุด เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะกรรมการลุ่มน้ำชี ได้มีมติเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เห็นชอบให้เขื่อนอุบลรัตน์คงการระบายน้ำไว้ที่วันละ 54 ล้าน ลบ.ม. ระหว่างวันที่ 12-19 ตุลาคม 2565 หลังจากนั้นลดการระบายน้ำลงเหลือวันละ 52 ล้าน ลบ.ม. ในวันที่ 20-22 ตุลาคม 2565  และลดการระบายน้ำลงเหลือวันละ 50 ล้าน ลบ.ม. จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 

เขื่อนอุบลรัตน์-ระบายน้ำ-02.jpg

เขื่อนอุบลรัตน์-ระบายน้ำ-03.jpg