guideubon

 

เช็คไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดอุบลฯ วันที่ 2 ส.ค.64 ติดในพื้นที่ 60 ราย

โควิดอุบล-02สค64-01.jpg

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 486 ราย  โดยติดเชื้อจาก กทม.และต่างจังหวัด 426 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 60 ราย แยกเป็น อ.เมืองอุบล 45 ราย  (จากเรือนจำ 38 ราย โต๊ะสนุ๊กเกอร์ 4 ราย ติดจากครอบครัว 3 ราย )  อ.วารินชำราบ  3 ราย ( ขายของในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานี  / โลตัสวารินชำราบ / และติดจากเพื่อน ) อ.สำโรง 3 ราย (จากปั้ม PTวาริน)  อ.สิรินธร 4 ราย (ช่องเม็ก)  อ.นาเยีย 2 ราย อ.เขมราฐ1 ราย  อ.เดชอุดม 1 ราย อ.น้ำขุ่น 1 ราย (ติดจากเพื่อนและครอบครัว)  

ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 6,018 ราย เสียชีวิตสะสม 28 ราย รักษาหายสะสม 2,026 ราย กำลังรักษา 3,964 ราย อาการหนักใส่เครื่องช่วยหายใจ 17 ราย 

โควิดอุบล-02สค64-เพิ่มเติม5533-6018.jpg

ขอให้ผู้โดยสารที่เดินทางโดยยานพาหนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่น อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง1อาการ ขอให้ไปตรวจ COVID - 19 ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที 

ขอให้ผู้โดยสารโดยยานพาหนะทุกประเภทพึงระลึกไว้เสมอว่า ผู้โดยสารที่เดินทางมาด้วยกัน อาจเป็นผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อ COVID - 19 แต่ไม่แสดงอาการและสามารถแพร่เชื้อได้ตลอดเวลา ให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น ล้างมือบ่อยๆไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้า และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หากมีอาการผิดปกติภายหลังเดินทางภายใน 14 วัน ให้รีบพบแพทย์

สายด่วน COVID-19
045-344-664 (ตลอด 24 ชม.)

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 08.30-20.30 น. (จันทร์-ศุกร์)
082-6489270
096-6932139 
096-3961783
045-243-301 ต่อ 112, 501 (ในเวลาราชการ)

โควิดอุบล-02สค64-โดยสาร5581-edit.jpg

โควิดอุบล-02สค64-โดยสาร5905.jpg