guideubon

 

คลัสเตอร์เพื่อนมาจากขอนแก่น เพิ่มอีก 2 ขามใหญ่เพิ่มอีก 5

เทศบาลขามใหญ่-โควิดเพิ่ม5-01.jpg

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 64 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 35 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 29 ราย แยกเป็น อ.เมืองอุบล 12 ราย (อบต./เทศบาล 6), อ.ศรีเมืองใหม่ 7 ราย (รพ.), อ.วารินชำราบ 5 ราย (โรงงาน 2), อ.โขงเจียม 2 ราย, อ.เขื่องใน 2 ราย, และ อ.สว่างวีระวงศ์ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 15,635 ราย รักษาหายสะสม 14,170 ราย กำลังรักษา 1,356 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 109 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 4 ราย

คลัสเตอร์ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ตรวจพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นหญิง อายุ 79 ปี ไม่ทราบประวัติเสี่ยง นอนรักษาในตึกผู้ป่วยใน มีไข้ หนาวสั่น วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 6ราย รวมเป็น 41 ราย เสียชีวิต 1 ราย

เทศบาลขามใหญ่-โควิดเพิ่ม5-02.jpg

คลัสเตอร์เทศบาล ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลฯ พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 11 กันยายน 2564 เป็นหญิง อายุ 54 ปี ติดเชื้อในครอบครัว แล้วมาแพร่เจ้าหน้าที่ในที่สำนักงาน เพื่อน-ครอบครัว โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 5 ราย รวมผู้ป่วย 10 ราย

คลัสเตอร์ ต.นาโพธิ์กลาง ม.6 บ้านนาเมือง อ.โขงเจียม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เป็นหญิง อายุ 18 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มีประวัติเดินทางไปหลายหมู่่บ้าน สัมผัสเพื่อนในหมู่บ้านและแพร่เชื้อไปครอบครัวของเพื่อน วันนี้ตรวจพบเพิ่มอีก 1 ราย รวมผู้ป่วย 9 ราย

คลัสเตอร์โรงงาน อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นชาย อายุ 29 ปี ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบฯ ติดเชื้อจากแม่ค้าขายของในย่านตลาดหน้าโรงงาน แพร่เชื้อไปยังพนักงานแผนกเย็บผ้าและผู้ออกแบบ 12 ราย ครอบครัวของพนักงาน 2 ราย รวมผู้ป่วย 14 ราย

เทศบาลขามใหญ่-โควิดเพิ่ม5-03.jpg

และคลัสเตอร์ ต.ในเมือง (ชุมชนวัดหลวง/บูรพา/วัดเลียบ/วัดใต้) คุณยายชุมชนวัดหลวง ติดเชื้อไม่ทราบสาเหตุ ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 สัมผัสกับครอบครัว ญาติ และคนในชุมชน ล่าสุด วันนี้ตรวจพบเพิ่มอีก 3 ราย เป็นกลุ่มเพื่อนที่เดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่น 2 ราย และผู้ติดเชื้อชุมชนวัดหลวง 1 ราย รวมผู้ป่วย 94 ราย เสียชีวิต 2 ราย

วันนี้ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ออกตรวจคัดกรองเชิงรุก ณ บ้านโนนบาก ต.บัวงาม อ.บุณฑริก อุบลราชธานี ตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit :ATK ตามนโยบาย Early detection "ตรวจให้มาก ตรวจให้ไว รีบคัดคนป่วยออกจากคนปกติ" กรณีมีผลทดสอบเป็นบวกจะทำการตรวจยืนยันซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ถ้าผลเป็นบวกจะนำเข้าสู่กระบวนการรักษา ติดตาม และควบคุมโรคต่อไป ผลการตรวจ ATK จำนวน 743 ราย พบผลลบทั้งหมด

จังหวัดอุบลราชธานีมีแผนรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (SV+AZ) สำหรับผู้ประกอบการค้าในตลาดสดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2564 ดังนี้

วัคซีนโควิด-ตลาดสด-01.jpg

วันที่ 14 กันยายน 2564
13.00-14.00 น. ตลาดเทศบาล 5
14.30-15.30 น. ตลาดกกยาง
16.00-17.00 น. ตลาดโต้รุ่งราชบุตร
จุดฉีดวัคซีน ลานหลังตลาดสดเทศบาล 5

วันที่ 15 กันยายน 2564
09.00-10.00 น. ตลาดใหญ่
10.30-11.30 น. ตลาดน้อย
จุดฉีดวัคซีน ตลาดใหญ่

13.00-14.00 น. ตลาดบ้านดู่
14.30-15.30 น. ตลาดหนองบัว
16.00-17.00 น. ตลาดทำวังหิน

เทศบาลขามใหญ่-โควิดเพิ่ม5-04.jpg

เทศบาลขามใหญ่-โควิดเพิ่ม5-05.jpg