guideubon

 

อลังการงานสร้าง พานไหว้ครู ม.อุบลฯ สูง 2 เมตร 5 คนยก

พานไหว้ครู-อลังการงานสร้าง-01.jpg

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน และให้โอวาทแก่นักศึกษา ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีตัวแทนนักศึกษานำพานดอกไม้ธูปเทียนไหว้ครู ขอตัวเป็นศิษย์ก่อนเริ่มต้นการศึกษา ท่ามกลางนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีกว่า 4,000 คน 

พานไหว้ครู-อลังการงานสร้าง-02.jpg

นอกจากนี้ พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560 ยังมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้แก่ นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม รางวัลนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย และรางวัลนักศึกษากิจกรรมดีเด่น ปีการศึกษา 2559 จำนวนทั้งสิ้น 43 ราย เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา อีกทั้ง ยังมีการประกวดพานไหว้ครู แบ่งเป็น 2 ประเภท แบ่งเป็นประเภทสวยงาม และสร้างสรรค์ ซึ่งสร้างสีสันภายในงานเป็นอย่างยิ่ง อาทิ

พานไหว้ครู-อลังการงานสร้าง-03.jpg

พานไหว้ครูสร้างสรรค์ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่มีความสูงถึง 2 เมตร ใช้คนยกเคลื่อนย้าย 5 คน พร้อมถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตสังคมชนบทได้เป็นอย่างดี

พานไหว้ครู-อลังการงานสร้าง-04.jpg

นอกจากนี้ ยังมีพานไหว้ครูประเภทสร้างสรรค์ ของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่นำพืชผักผลไม้หลากหลายชนิดใส่ในภาชนะกระติบข้าว และขันโตก ซึ่งมีน้ำหนักมากถึง 15 กก. ภายใต้แนวคิด รัฐศาสตร์พอเพียง 4.0

พานไหว้ครู-อลังการงานสร้าง-05.jpg

นายจิตรติศักดิ์ มะลาศรี หรือ ปั๊กเป้า นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้นำเสนอไอเดียผุด พานไหว้ครูสูง 2 เมตร กล่าวว่า ความคิดแรกคือ อยากทำพานที่ดูสะดุดตา จึงทำพานที่มีความสูงที่สุด ประมาณ 2 เมตร มีองค์ประกอบเครื่องไหว้ครูครบถ้วน อาทิ ข้าวตอก ดอกเข็ม หญ้าแพรก ดอกมะเขือ ตกแต่งงานฝีมือพับใบตอง มาลัยดอกไม้ โดยที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ในพื้นที่อีสาน ตนจึงนำอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของคนอีสานมาประกอบ อาทิ หวด ข้อง กระติบข้าว แสดงถึงรากเหง้าสังคมชนบท และการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

พานไหว้ครู-อลังการงานสร้าง-06.jpg

ด้าน นายสันติศักดิ์ ผิวเกลี้ยง นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เจ้าของไอเดีย รัฐศาสตร์พอเพียง 4.0 หรือพานผลไม้ กล่าวว่า ได้แรงบันดาลใจ คือการได้เห็นการทรงงานหนักของพระเจ้าอยู่หัวราชการที่10 เพื่อพสกนิกรไทย ได้มีพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของ พสกนิกรให้พออยู่ พอกิน พอประมาณ อีกทั้งได้ผนวกเข้ากับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0  ที่ 1.0 นั้นจะเน้นเกษตรกรรม ซึ่งพานไหว้ครูที่ทำแล้วสามารถนำไปใช้ต่อหรือนำไปทำประโยชน์อย่างใด อย่างหนึ่งไม่ต่อตนเองและผู้อื่น ผ่านคอนเซ็บ รัฐศาสตร์พอเพียง 4.0 ส่วนประกอบในพาน ได้แก่ ดอกไม้ ธูปเทียน หญ้าแพรก และพืชผักผลไม้ต่างๆ อาทิ ส้ม ซึ่งคนจีนจะนิยมใช้ไหว้สิ่งที่เคารพนับถือ แอปเปิ้ล คือตัวแทนแห่งความรัก ลูกศิษย์ทุกคนได้ส่งมอบความรักแก่ ครู อาจารย์ ส่วนหน่อไม้ ซึ่งจะเจริญเติบโตเป็นต้นไผ่ ที่มีความอ่อนน้อม อ่อนไหว ตามแรงลมแต่สามารถยืนต้นอยู่ได้ไม่หักต่อแรงลม นอกจากนี้ยังมี พืชผักผลไม้ต่างๆ เช่น ส้ม แอปเปิ้ล ลองกอง ลำไย สาละ มะละกอ แตงกวา มะนาว พริก กระหล่ำปี มะกรูด บล็อคโคลี่ กล้วย ปีกล้วย พริกหยวก ใบเตย รวมน้ำหนักพานละไม่น้อยกว่า 15 กก.หลังเสร็จพิธีไหว้ครูยังนำผลไม้มาแบ่งปันรุ่นน้องรับประทานได้ด้วย

พานไหว้ครู-อลังการงานสร้าง-07.jpg

นับว่าเป็นสีสันของพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งแท้ที่จริงศิษย์ทุกคนตั้งใจทำพานมากราบไหว้ครูเพื่อขอตัวเป็นศิษย์ จะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญ แต่สิ่งสำคัญคือคุค่าของการแสดงออกถึงความเคารพนับถือพระคุณบูรพาจารย์ที่ท่านได้อบรมสั่งสอนศิษย์ ซึ่งลูกศิษย์ทุกคนจักได้น้อมนำคำสอนสั่งพร้อมปวารณาตัวสืบทอดมรดกทางวิชาการ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จต่อไป

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว