guideubon

 

อุบลฯ ติดเชื้อรายใหม่ 2 สะสม 332 รักษาหาย 238 กำลังรักษา 92 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม2-รวม332-01.jpg

วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี โดยวันนี้พบผู้ป่วย 2 ราย ผู้ป่วยสะสม 332 ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย รักษาหาย 238 ราย กำลังรักษา 92 ราย

ผู้ป่วยรายที่ 331 เป็นช่าง เดินทางไปทำงานที่จังหวัดนครราชสีมา และสุรินทร์ ก่อนจะกลับมาจังหวัดอุบลฯ แล้วป่วย

ผู้ป่วยรายที่ 332 เป็นผู้ป่วยต่อเนื่องสัมผัสผู้ป่วยในจังหวัด

ประเมินสถานการณ์ ยังมีผู้ป่วยที่กลับมาจากต่างจังหวัด มาตรวจรักษา และยังมีการติดเชื้อในครอบครัวเดียวกัน (ผู้สูงอายุป่วยมากขึ้น)

โควิดอุบล-เพิ่ม2-รวม332-02.jpg