guideubon

 

น้องอีฟ วิศวะ ม.อุบลฯ จบ ป.ตรี 2 ใบ ด้วยวัย 20 พ่วงรางวัลพระราชทานเรียนดี

ชุติกาญจน์-โพธิรัชต์-อีฟ-01.jpg

นางสาวชุติกาญจน์ โพธิรัชต์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น 1 ใน 37 คน ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี สอบได้เป็นที่หนึ่งของคณะ ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั่วประเทศ ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญทอง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

นอกจาก นางสาวชุติกาญจน์ โพธิรัชต์ จะมีผลการเรียนดี คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.68 ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลเรียนดี อันดับ 1 เหรียญทองแล้ว ยังได้รับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี ประจำปี 2558 ของ มสวท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนอกจากจะเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังแบ่งเวลาในการลงเรียน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ควบคู่ไปด้วย พร้อมจบหลักสูตร ในภาคการศึกษาหน้านี้เช่นเดียวกันด้วย

ชุติกาญจน์-โพธิรัชต์-อีฟ-02.jpg

นางสาวชุติกาญจน์ โพธิรัชต์ หรือ อีฟ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นบุตรสาวของ นายชูชาติ โพธิรัชต์ และนางน้ำใส โพธิรัชต์ ด้วยบิดาทำงานด้านวิศวกร ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปัจจุบันประจำอยู่ที่คลังน้ำมัน ปตท. จังหวัดอุบลราชธานี จึงทำให้ชุติกาญจน์ ได้แรงบันดาลใจจากความสำเร็จของพ่อ และผูกพันในสายวิชาชีพนี้ จึงเลือกเรียนต่อระดับ ป.ตรี ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อุบลฯ) อีกทั้งชอบศึกษาด้านชีววิทยา,ธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัว และ ม.อุบลฯ เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง และตั้งอยู่ใกล้บ้านใกล้ครอบครัวที่อบอุ่น ด้วย

 ชุติกาญจน์-โพธิรัชต์-อีฟ-04.jpg

นางสาวชุติกาญจน์ โพธิรัชต์ มีผลงานที่โดดเด่น มีผลการเรียนที่ดีเยี่ยม จึงทำให้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในปี 2558 ระดับประเทศ 2 รางวัล คือ

รางวัลรับพระราชทานรางวัลเรียนดีอันดับหนึ่งเหรียญทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำสถาบัน เข้ารับพระราชทานเหรียญทอง จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย(วสท.) จะให้สถาบันทั้งรัฐและเอกชน พิจารณาจากนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60 และผลการเรียนเป็นอันดับหนึ่งของรุ่น ซึ่งมีนิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านการคัดเลือกจำนวน 37 คน

ชุติกาญจน์-โพธิรัชต์-อีฟ-05.jpg

รางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี ประจำปี 2558 ของ มสวท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คัดเลือกจากผลงาน,การแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดการศึกษา รวมถึงการมีส่วนร่วมและช่วยสาธารณประโยชน์แก่สังคม และเป็นแบบอย่างให้การเยาวชนรุ่นต่อไป

นางสาวชุติกาญจน์ กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจและดีใจที่ตัดสินใจเรียนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นสาขาที่เปิดกว้าง ปัจจุบันโลกให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ อากาศ ของเสีย ขยะ เราสามารถจัดการได้ วิศวกรสิ่งแวดล้อมยังเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการดูแลโลกของเราให้น่าอยู่ สำหรับความภูมิใจในสถาบัน ตลอดเวลาที่ศึกษารู้สึกอบอุ่นกับสังคมที่นี่ เพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ช่วยเหลือกันตลอด อาคารสถานที่กว้างขวาง พื้นที่ร่มรื่น อาจารย์ให้การดูแลลูกศิษย์เท่าเทียมกันทุกคน

ชุติกาญจน์-โพธิรัชต์-อีฟ-03.jpg

สำหรับเป้าหมายในชีวิต ชุติกาญจน์ อยากเรียนต่อระดับสูงสุด นั่นคือ ป.เอก มีแผนงานอยากเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมบริษัทที่เกี่ยวกับด้านพลังงาน แต่ตอนนี้ต้องทำหน้าที่ในการเรียนให้ดีที่สุด ซึ่งปัจจุบันนอกจากตนจะเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตนยังลงเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ควบคู่ไปอีกหนึ่งสถาบันด้วย คาดว่าจะจบในปีการศึกษานี้พร้อมกัน 2 คณะ 2 สถาบัน อีกด้วย

สุดท้ายนี้ ชุติกาญจน์ ได้ฝากไว้ถึงน้องๆ ที่กำลังจะเลือกสาขา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ว่าสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น้องๆ ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีความโดดเด่นด้านการเรียน มีผลงานที่ยอดเยี่ยม สมกับเป็นว่าที่บัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 1 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ชุติกาญจน์-โพธิรัชต์-อีฟ-06.jpg

เพิ่มเติมข้อมูล วันที่ 4 ธันวาคม 2559
“น้องอีฟ" นางสาวชุติกาญจน์ โพธิรัชต์
บัณฑิต ม.อุบลฯ “กันเกรา ช่อที่ 25”
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 
รางวัลพระราชทานรางวัลเรียนดี อันดับ 1 เหรียญทอง ประจำปี 2558 
รางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี ประจำปี 2558
จบหลักสูตร ป.ตรี 3 ปีครึ่ง ผลการเรียน 3.70
จบปริญญาตรี 2 ใบ (ม.อุบลฯ และ มสธ.) ในวัย 20 ปี
สอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกร ได้อันดับ 1 ของประเทศ

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511