guideubon

 

ผู้ป่วยกำลังรักษา ทะลุ 2 หมื่นราย กลุ่ม นศ.ป่วย 170 เสี่ยงสูง 268 ราย

กำลังรักษา-2หมื่นราย-01.jpg

วันที่ 24 มีนาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 3,048 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 56 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 2,992 ราย ผู้ป่วยละลอกเดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 55,715 ราย รักษาหายสะสม 35,473 ราย กำลังรักษา 20,172 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 70 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 262 (ใส่เครื่องช่วยหายใจ 17 ราย)

ร้านเหม่งจ๋าย-หน้ามออุบล-04.jpg

คลัสเตอร์ร้านเหม่งจ๋าย อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 เป็นกลุ่มนักศึกษา ม.อุบลฯ ป่วย 20 ราย มีประวัติไปเที่ยวร้านกึ่งสถานบันเทิง 15-20 มีนาคม 2565 ค้นหาผู้ป่วย พบติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 36 ราย รวมผู้ป่วย 170 ราย เป็นครอบครัว/ ญาติ/ คนในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 268 คน อยู่ระหว่างกักตัว 253 คน

คลัสเตอร์บ้านหินลาด หมู่3,8 ต.นาเรือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นชาย อายุ 60 ปี เปิดร้านค้าในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 184 ราย เป็นกลุ่มนักเรียน รร.นยศ. ขึ้นรถรับ-ส่ง, กลุ่มลูกค้า, ผู้สัมผัสในชุมชนครอบครัว, กลุ่มก่อสร้าง, งานบุญหมู่บ้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย รวมผู้ป่วย 126 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 254 คน อยู่ระหว่างกักตัว 254 คน

คลัสเตอร์งานบุญ ต.คำเขื่อนแก้ว ม.13 อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เป็นกลุ่มผู้ไปร่วมงานบุญ ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง รับประทานอาหารร่วมกัน ตรวจพบเชื้อในกลุ่มผู้ร่มงานบุญ ครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 82 ราย เป็นครอบครัว/ ญาติ/ คนในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 235 คน อยู่ระหว่างกักตัว 235 คน 

คลัสเตอร์งานศพ ต.ตบหู ม.1 อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 เป็นชายอายุ 45 ปี มีประวัติไปร่วมงานศพในชุมชน ค้นหาเชิงรุกในงานศพและชุมชน ตรวจพบเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 47 ราย เป็นผู้มาร่วมงานศพ/ ครอบครัว มีผู้สัมผัสเสียงสูง 190 คน อยู่ระหว่างกักตัว 17 คน

คลัสเตอร์งานแต่ง บ้านสะพือ ม.5 และ ม.2 อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เป็นหญิง อายุ 24 ปี อาชีพนักบริบาล เมื่อวันที่ 11 มี.ค.65 มีอาการไข้ จึงตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผล Positive (ติดเชื้อไม่ทราบแหล่ง) เข้ารับการตรวจ ATK ที่ รพ.ตระการพืชผล ผล Positive ติดตามตรวจคนในครอบครัว พบมารดาและคนในครอบครัวอีก 4 คน ป่วย วันที่ 8-9 มี.ค.65 มารดาและป้าของผู้ป่วย มีประวัติไปเป็นแม่ครัวในงานแต่งงานในชุมชน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย รวมผู้ป่วย 108 ราย เป็นผู้สัมผัสแม่ครัวและคนในงานแต่ง/ ครอบครัว/ คนในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 183 คน อยู่ระหว่างกักตัว 183 คน

กำลังรักษา-2หมื่นราย-02.jpg