guideubon

 

รร.ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 คลัสเตอร์ใหม่ ติดเชื้อ 10 ราย

HQU2-COVID-01.jpg

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 57 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 6 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 51 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 21 ราย (ตลาดวาริน 7), อ.เมือง 12 ราย, อ.สว่างวีระวงศ์ 7 ราย, อ.สำโรง 3 ราย, อ.สิรินธร 3 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 2 ราย, อ.เดชอุดม 2 ราย และ อ.ทุ่งศรีอุดม 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 19,426 ราย รักษาหายสะสม 17,912 ราย กำลังรักษา 1,336 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 145 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 7 ราย

การระบาดเป็นกลุ่มก้อนของผู้ป่วยโควิด-19 อุบลราชธานี วันนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ ตลาดสดวารินชำราบ 7 ราย, แผงขายเนื้อวัวตลาดน้อย  4 ราย และ อบต.โนนกาเล็น อ.สำโรง 2 ราย

HQU2-COVID-02.jpg

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าขายของในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ป่วยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแม่ค้าขายของในตลาดวารินฯ  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย รวมผู้ป่วย 264 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 6 ราย และแม่ค้าในย่านตลาด 1 ราย พบผู้ป่วยในต่างอำเภอที่ อ.สว่างวีระวงศ์ 11 ราย, อ.สำโรง 6 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 11 ราย, อ.เดชอุดม 4 ราย, อ.น้ำยืน 1 ราย อ.เมือง 7 ราย, อ.นาเยีย 3 ราย และ อ.นาตาล 1 ราย

คลัสเตอร์ตลาดวารินเจริญศรี อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าในตลาด ขายอาหารตามสั่ง ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ตรวจพบผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกเป็นแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 11 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว 4 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 7 ราย

คลัสเตอร์ตลาดแม่กิมเตียง อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นสามี ภรรยา ขายลาบในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง แพร่เชื้อในกลุ่มแม่ค้า ลูกจ้างในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รวมผู้ป่วย 37 ราย เป็นแม่ค้าขายอาหาร 15 ราย, คนส่งของในตลาด 2 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 20 ราย

คลัสเตอร์ห้างแม็คโครวารินฯ พบผู้ป่วยรายแรกเมือวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เป็น รปภ. ติดเชื้อจากครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 80 ราย เป็นพนักงาน/ รปภ./ แม่ค้า/ ครอบครัว 56 ราย และลูกค้า 24 ราย

คลัสเตอร์แผงขายเนื้อวัว ตลาดน้อย อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เป็นพ่อค้าขายเนื้อ มีไข้ ไอ กลับมาจาก กทม. พื้นที่ระบาด ตรวจพบผู้ป่วยวงแรกเป็นกลุ่มครอบครัวขายเนื้อวัวในตลาดน้อย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัว รวมผู้ป่วย 14 ราย

HQU2-COVID-03.jpg

คลัสเตอร์โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 เป็นครู ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ตรวจพบผู้ป่วยวงแรก เป็นครู นักเรียนและผู้ปกครอง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นนักเรียน รวมผู้ป่วย 10 ราย (ครู 2/ นร. 4/ ผปค.และครอบครัว 4)

HQU2-COVID-04.jpg

คลัสเตอร์ตลาดสดพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นลูกจ้างร้านท้อปข้าวปุ้นสด ในตลาดสด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกเป็นแม่ค้า ลูกจ้างในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของ รวมผู้ป่วย 47 ราย 

คลัสเตอร์บ้านหินแห่ ต.ค้อน้อย (ม.3,9) อ.สำโรง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นผู้ไปซื้อของที่ห้างแม็คโครวารินฯ (10 ต.ค.64) เนื่องจากกลุ่มเสี่ยงมีอาการ จึงได้นำมาตรวจหาเชื้อก่อน ตรวจพบเชื้อกลุ่มแรก 11 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 32 ราย 

HQU2-COVID-05.jpg

HQU2-COVID-06.jpg