guideubon

 

รพ.สรรพสิทธิ์ อุบล ช่วยเกษตรกร เปิดพื้นที่ให้นำข้าวมาขาย

สรรพสิทธิประสงค์-อุบล-ขายข้าว-ช่วยชาวนา-01.jpg

ตามที่เกษตรกรประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ทำให้เกษตรกรมีความลำบาก ต้องขาดทุนจากการทำนา เพื่อเป็นการช่วยเหลือและหาทางออกให้กับพี่น้องเกษตรกร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จึงขอสนับสนุนให้เกษตรกรได้เข้าไปจำหน่ายข้าวสารที่ผลิตในปี 2559 ทั้งข้าวระบบเกษตรอินทรีย์ ข้าวปลอดภัยและข้าวผลิตโดยทั่วไป

สรรพสิทธิประสงค์-อุบล-ขายข้าว-ช่วยชาวนา-02.jpg

ขอเชิญองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ของท่าน ให้ไปจำหน่ายที่โรงพยาบาลฯ สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ คุณศศิธร จันทร์ขอนแก่น กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โทร.084- 8325953 ทุกวันราชการเวลา 08.00 – 16.00 น.

และขอเชิญพี่น้องประชาชน ไปช่วยอุดหนุนเกษตรกร ได้ที่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ บริเวณหน้าโรงอาหาร ใต้ตึกวิชิต ทางออกหน้าโรงพยาบาลทุกวันราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป