guideubon

 

ขั้นตอนการปฏิบัติที่สนามบินอุบลฯ ด่านควบคุมโควิด-19

COVID-19-ด่านควบคุม-สนามบินอุบล-01.jpg

ขั้นตอนการปฏิบัติที่สนามบินอุบล ตามแนวทางของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ดังนี้

1. ผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องมาจาก กทม. ด่านฯ ได้ประสานงานให้สายการบินแจกแบบ ต.8 เพื่อให้ผู้โดยสารทำการบันทึกรายงานสุขภาพของตนเอง และประวัติการเดินทางใน 14 วัน (แบบสากลที่ใช้ทั่วโลก)

2. เมื่อถึงสนามบินอุบล เจ้าหน้าที่จะทำการวัดไข้ แล้วลงบันทึกในแบบ ต.8 คนใหนมีไข้เกิน 37.3 จะให้นั่งพัก ในห้องแยก เป็นเวลา 15 นาที แล้ววัดซ้ำอีกครั้ง

3. ผู้มีอุณหภูมิปกติ ก็จะให้เดินทางมานั่งบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย และทำการลงระบบติดตามรายงานสุขภาพทุกคน AOT Airports เพื่อให้ช่วยกันเฝ้าระวังสุขภาพของตนเอง หากมีอาการผิดปกติ จะได้แจ้ง เจ้าหน้าที่ได้อย่างทันท่วงที หรือเมื่อเจ้าหน้าที่พบว่า มีผู้เดินทางมาด้วยเที่ยวบินเดียวกัน เป็นผู้ป่วยฯ ก็จะสามารถแจ้ง ผู้โดยสารได้รับทราบ และให้มารับการตรวจรักษาได้อย่างรวดเร็ว (ระบบจะติดตามการรายงานเพียง 14 วัน) ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ผลดีมาก (ผู้เดินทางขณะผ่านด่านยังไม่ป่วย เมื่อถึงบ้านแล้วก็มีอาการผิดปกติ เขาได้รีบทำตามคำแนะนำของ จนท. จนไม่มีผู้ป่วยสัมผัสร่วมเพิ่มขึ้น)

4. การบันทึกข้อมูล หรือ กรอกแบบ ต.8 ใครทำเสร็จก่อน ออกมาได้ก่อน ไม่ได้นั่งรอคนทำช้า บางคนใช้เวลาแค่ 1 นาทีก็เรียบร้อยแล้ว หรือบางคนเดินทางบ่อยๆ ก็ แค่โชว์ระบบให้เจ้าหน้าที่เห็น ก็สามารถเดินทางออกมาจากจุดตรวจได้เลย

5. สำหรับคนไทยที่มีไข้ เกิน 37.5 หากนั่งพักแล้ว ไข้ยังไม่ลด เจ้าหน้าที่จะพิจารณาต่อว่า มีอาการอย่างอื่นร่วมหรือไม่ เช่น มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก หรือ มาจากพื้นที่เสี่ยงใหม (เมืองที่มีโรค covid-19 เกิด) จะถูกส่งไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลสนาม โดยรถของส่วนราชการที่จัดเตรียมใว้โดยเฉพาะ
หากคนใดที่มาจากต่างประเทศใน 14 วัน แค่มีไข้ 37.3 ก็จะส่งไปโรงพยาบาลสนามทันทีเช่นกัน

6. ในส่วนของผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ก่อนหน้านี้ เราไม่มีข้อมูเท่าที่ควร แต่หลังจาก มีการประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน และประกาศโรคติดต่ออันตราย เราสามารถให้สายการบินส่งรายชื่อให้ได้ ตามความจำเป็น และ ณ วันนี้ มีประกาศงดบินเข้าประเทศ ผู้เดินทางจากต่างประเทศตามปกติจึงไม่มี จะมีแต่เที่ยวบินพิเศษ เป็นกรณีๆ ไป และคนเดินทางที่มากับเครื่องก็จะถูกนำเข้ากักกันตามที่รัฐกำหนด อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้

การเฝ้าระวังที่ท่าอากาศยานอุบล จึงเน้นตรวจคัดกรองคนไทยที่เดินทางในประเทศมากกว่า ตามประกาศของรัฐาลที่ให้เฝ้าระวังคัดกรอง ในทุกๆ สนามบิน

7. ปัจจุบันมีสายการบินเดียว คนก็ไม่มาก ใช้เวลาตั้งแต่ลงเครื่องมา อย่างช้าไม่เกิน 30 นาที ก็เรียบร้อยทุกคน ที่มีล่าช้าก็เนื่องจาก บางคนเขียนแบบ ต.8 ไม่ครบถ้วน ลง Aot Airports ไม่เป็น เจ้าหน้าที่จะช่วยให้คำแนะนำ จนสามารถใช้งานเป็นครับ (ไม่ยาก) ในกรณีที่โทรศัพท์ไม่รองรับการใช้งาน เราก็มีแนวทางเตรียมใว้ให้อยู่ครับ

ทุกๆ มาตรการ ทุกๆ แนวทางปฏิบัติ ล้วนได้รับความเห็นชอบจาก ประธานและคณะกรรมการ รตต.จ.อุบล รวมทั้ง แนวปฏิบัติ ตามมาตรฐานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค ชึ่ง ผ่านเกณฑ์ของ WHO และ กฏอนามัยระหว่างประเทศ( IHR )ทุกประการครับ

ที่เข้มข้น และรัดกุม เพราะไม่อยากให้มีการ "หลุดตรวจ"ครับ

รายงานโดย พิจารณ์ บุตราช
ด่านควบคุมโรค ท่าอากาศยานอุบลฯ