guideubon

 

วันมหิดล อุบลฯ ระดมพลังฉีด วัคซีนโควิด-19 เป้าหมายสามหมื่นกว่าราย

วันมหิดล-วัคซีนโควิด-01.jpg

อุบลราชธานี ระดมพลังฉีด วัคซีนโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ประชาชน 1 ล้านโดสเป็นอย่างน้อยในทุกเข็ม ในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย โดยจังหวัดอุบลราชธานีมีเป้าหมาย 37,215 คน

วันมหิดล-วัคซีนโควิด-02.jpg

วันที่ 24 กันยายน 2564 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยนายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่บุคลากรสาธารณสุข ในการดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีการดำเนินงาน ในทุกสถานบริการในพื้นที่อำเภอของจังหวัด โดยเปิดให้บริการแก่ประชาชนดังนี้

1. กลุ่ม Sinovac สำหรับกลุ่มอายุมากกว่า 18 ปี ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน จำนวน 17,000 คน โดยมีเงื่อนไขการรับบริการคือเคยจองรับวัคซีนจากระบบอุบลพร้อม หรือระบบหมอพร้อม และถูกเลื่อนการรับบริการ โดยขอให้ติดต่อนัดหมายที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลที่เคยนัดไว้

2. กลุ่ม AstraZeneca สำหรับกลุ่มที่เคยได้รับ Sinovac มาแล้ว 1 เข็ม ครบนัดฉีด AstraZeneca เป็นเข็มที่ 2 จำนวน 6,000 คนโดยมีเงื่อนไขการรับบริการคือเข้ารับบริการตามใบนัดหมายที่ระบุไว้ในการจองเข้ารับการฉีดวัคซีน

3. กลุ่ม AstraZeneca สำหรับกลุ่มที่เคยได้รับ Sinovac มาแล้ว 2 เข็ม และยังไม่เคยได้รับวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 จำนวน 10,000 คน โดยมีเงื่อนไขการรับบริการคือต้องลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้ารับบริการโดยจังหวัดอุบลราชธานีเปิดให้เริ่มลงทะเบียนในวันที่ 21 กันยายน 2564

นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี ยังคงเร่งดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19เชิงรุกในพื้นที่เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย และขอแจ้งให้ประชาชน ปฏิบัติตัวและ ใช้ชีวิตวิถีใหม่อยู่กับสถานการณ์ของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันตนขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล เช่น การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ รักษาระยะห่าง และงดไปในสถานที่แออัด

วันมหิดล-วัคซีนโควิด-03.jpg

วันมหิดล-วัคซีนโควิด-04.jpg

วันมหิดล-วัคซีนโควิด-05.jpg

วันมหิดล-วัคซีนโควิด-06.jpg