guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ ลงพื้นที่บ้านห่องขอน ช่วยชาวบ้านลดรายจ่ายยุุคโควิด -19

ฝึกอาชีพระยะสั้น-01.jpg

อาชีวะอุบลฯ ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านลดรายจ่ายยุุคโควิด -19  แจกน้ำยาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฟรี ณ บ้านห่องขอน ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายลือชัย ทาทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายวีระพิศ แฝงจันทร์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน นำตัวแทนคณะครู บุคลากร ลงพื้นที่จิตอาสา ณ บ้านห่องขอน ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

กิจกรรมได้แก่ การบริการชุมชนด้วยการแจกน้ำยาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ได้แก่ น้ำยาล้างมือ น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาล้างพื้น ให้กับชาวบ้าน ฟรี เพื่อลดรายจ่ายให้กับประชาชนในครัวเรือน ในสถานการณ์ยุคโควิด – 19

ทั้งนี้ สถานศึกษากำหนดให้บริการชาวบ้านในระหว่างวันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2564 เวลา เวลา 09.00 - 16.00 น.

ฝึกอาชีพระยะสั้น-02.jpg

ฝึกอาชีพระยะสั้น-03.jpg