guideubon

 

ผู้ที่ไปโต๊ะสนุกเกอร์ร้านแคนนอน ทั้งชยางกูรและหลัง ม.อุบล เสี่ยงโควิด-19 สูง

cannon-โต๊ะสนุ้กเกอร์อุบล-01.jpg

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ประกาศจาก สสจ.อุบลฯ ขอให้ผู้ที่ไปเล่นสนุกเกอร์ ร้านแคนนอน (ใกล้ รร.ปทุมรัตน์) ต.ในเมือง อ.เมืองอุบล และร้านหลัง ม.อุบลฯ ในวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2564 ถือว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้แยกกักตัวเอง 14 วันทุกคน และตรวจโควิดคนละ 2 ครั้ง ที่ โรงพยาบาลใกล้บ้านใกล้บ้าน หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่น อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง1อาการ ขอให้ไปตรวจ COVID - 19 ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที 

ขอให้ประชาชนทุกคนพึงระลึกไว้เสมอว่า บุคคลที่อยู่ใกล้ชิด อาจเป็นผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อ COVID-19 แต่ไม่แสดงอาการ และสามารถแพร่เชื้อได้ตลอดเวลา ให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น ล้างมือบ่อยๆ ไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้า และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หากมีอาการผิดปกติเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น ให้รีบพบแพทย์

สายด่วน COVID-19
045-344-664 (ตลอด 24 ชม.)

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 08.30-20.30 น. (จันทร์-ศุกร์)
082-6489270
096-6932139 
096-3961783
045-243-301 ต่อ 112, 501 (ในเวลาราชการ)

cannon-โต๊ะสนุ้กเกอร์อุบล-02.jpg