guideubon

 

มอบอุปกรณ์สู้โควิด-19 ให้ จนท.ด่านหน้า เทศบาลนครอุบลฯ

PPE-เทศบาลนครอุบล-01.jpg

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ มอบชุดผจญเพลิง 10 ชุด ให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบชุด PPE 500 ชุด พร้อมหน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับเจ้าหน้าที่ด่านหน้า เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อลดอัตราเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อ ณ บริเวณหน้าอาคารสํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

PPE-เทศบาลนครอุบล-02.jpg

PPE-เทศบาลนครอุบล-03.jpg

PPE-เทศบาลนครอุบล-04.jpg

PPE-เทศบาลนครอุบล-05.jpg