guideubon

 

อบจ.อุบลฯ รับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านแอป อุบลพร้อม

อบจ-อุบล-หมอพร้อม-01.jpg

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า อบจ.อุบลราชธานี เปิดจุดให้บริการรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน "อุบลพร้อม" แล้วตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทำระบบแอปพลิเคชัน "อุบลพร้อม" เพื่อใช้ในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับชาวอุบลฯ นั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ให้เข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับวัคซีนป้องกันโควิดอย่างกว้างขวาง อบจ.อุบลราชธานี จึงได้ตั้งจุดบริการประชาชน รับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน “อุบลพร้อม”

จึงขอเชิญชวนชาวอุบลฯ กลุ่มอายุ 18 – 59 ปี ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดได้ ณ บริเวณอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนกับระบบหมอพร้อมก่อนหน้านี้ ไม่ต้องลงทะเบียนอีก

อบจ-อุบล-หมอพร้อม-02.jpg

อบจ-อุบล-หมอพร้อม-05.jpg

อบจ-อุบล-หมอพร้อม-03.jpg

อบจ-อุบล-หมอพร้อม-04.jpg