guideubon

 

ตั๋วรถไฟช่วงเทศกาลปีใหม่ คืนได้เต็มจำนวน เพื่อป้องกันโควิด-19

คืนตั๋วรถไฟ-โควิด19-01.jpg

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ละลอกใหม่ ได้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งที่ประชุม ศบค. มีมติขอความร่วมมือให้การรถไฟฯ ช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการงดเดินทาง เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่ซื้อตั๋วโดยสารรถไฟ ในการเดินทางช่วงตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 5 มกราคม 2564

1. ผู้ที่ซื้อตั๋วโดยสารรถไฟรายบุคคลไว้ล่วงหน้า หากมีความประสงค์จะไม่เดินทาง สามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋ว ก่อนขบวนรถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ได้เต็มราคา เป็นกรณีพิเศษ
2. ผู้ที่ซื้อตั๋วโดยสารหมู่คณะไว้ล่วงหน้า ให้ติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสาร ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 1 วัน ได้เต็มราคา เป็นกรณีพิเศษ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

คืนตั๋วรถไฟ-โควิด19-02.jpg