guideubon

 

อุบลฯ สั่งปิดต่อ 19 สถานที่เสี่ยง COVID-19 จนกว่าจะเปลี่ยนแปลง

COVID-19-สั่งปิดต่อ-01.jpg

วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามในคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 19767/2563 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมโรค และปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการกำหนดมาตรการผ่อนคลาย เพื่อให้การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรค เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะไต้ประเมินสถานการณ์และมีข้อกำหนดให้ผ่อนคลายต่อไป ประกอบด้วย

1. โรงมหรสพ ได้แก่ โรงภาพยนตร์ โรงแสดงงิ้ว โรงละคร หรือสถานที่ที่มีการแสดง หรือการละเล่นสาธารณะ
2. สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง
3. สถานที่เล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบรด หรือการละเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
4. สนุกเกอร์ บิลเลียด
5. สถานที่เล่นโบว์สิ่ง หรือตู้เกม ร้านเกม และร้านอินเตอร์เน็ต

6. สนามชนไก่ สนามม้า
7. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า
8. สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส สระว่ายน้ำสาธารณะ สวนน้ำ
9. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม

10. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมสถานที่จัดนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดสาธารณะ
11. สถานรับเลี้ยงเต็ก
12. สถานดูแลผู้สูงอายุ
13. สนามมวย โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม)
14. สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
15. สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ

16. สถานประกอบกิจการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝาเท้า
17. สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร และสถานประกอบกิจการ อาบ อบ นวด
18. สนามเด็กเล่น สวนสนุก
19. สวนสัตว์

โดยกำหนดมาตรการผ่อนคลาย ให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ดังนี้

COVID-19-มาตรการผ่อนคลาย-01.jpg