guideubon

 

ระดมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ผู้ค้าตลาดสด 8 แห่ง ในเทศบาลนครอุบล

วัคซีนโควิด-ตลาดสด-01.jpg

แผนรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (SV+AZ) สำหรับผู้ประกอบการค้าในตลาดสดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เป้าหมาย 450 คน ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2564 ดังนี้

วันที่ 14 กันยายน 2564
13.00-14.00 น. ตลาดเทศบาล 5 เป้าหมาย 60 คน
14.30-15.30 น. ตลาดกกยาง เป้าหมาย 40 คน
16.00-17.00 น. ตลาดโต้รุ่งราชบุตร เป้าหมาย 40 คน
จุดฉีดวัคซีน ลานหลังตลาดสดเทศบาล 5

วันที่ 15 กันยายน 2564
09.00-10.00 น. ตลาดใหญ่ เป้าหมาย 80 คน
10.30-11.30 น. ตลาดน้อย เป้าหมาย 50 คน
จุดฉีดวัคซีน ตลาดใหญ่

13.00-14.00 น. ตลาดบ้านดู่ เป้าหมาย 60 คน
14.30-15.30 น. ตลาดหนองบัว เป้าหมาย 60 คน
16.00-17.00 น. ตลาดทำวังหิน เป้าหมาย 60 คน