guideubon

 

โควิด-19 อันตรายกว่าสงกรานต์ วันนี้ผู้ติดเชื้อเสียชีวิต 7 ราย

สงกรานต์-โควิดอันตราย-01.jpg

วันที่ 14 เมษายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 3,218 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 91 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 3,127 ราย ผู้ป่วยละลอกเดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 120,540 ราย รักษาหายสะสม 92,542 ราย กำลังรักษา 27,857 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 7 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 141 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 351 (ใส่เครื่องช่วยหายใจ 22 ราย)

ผู้ป่วยโควิด 19 เสียชีวิต จ.อุบลราชธานี วันที่ 14 เมษายน 2565 จำนวน 7 ราย เป็นเพศชาย 4 ราย เพศหญิง 3 ราย อยู่ อ.เมือง 2, อ.พิบูลมังสาหาร 2, อ.โขงเจียม 1, อ.บุณทริก 1 และ อ.เดชอุดม 1 ราย 

ผู้เสียชีวิต อายุระหว่าง 45 -91 ปี
- อายุ 60 ปีขึ้นไป 4 ราย (57.1 %)
- อายุต่ำกว่า 60 ปี แต่มีโรคประจำตัว 3 ราย (42.9 %)

ประวัติการได้รับวัคซีนโควิด
- ยังไม่ได้รับวัคซีน 4 ราย (57.1 %)
- รับวัคซีน 1 เข็ม 1 ราย ยังไม่ฉีดเข็ม 2 (14.3 %)
- รับวัคซีน 2 เข็ม 1 ราย ยังไม่ฉีดเข็มกระตุ้น (14.3 %)
- รับวัคซีน 3 เข็ม 1 ราย (14.3 %)

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี ขอความร่วมมือ รีบนำผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ไปฉีดวัคชีนโควิด ทั้งเข็ม 1 - 2 และเข็ม 3 กระตุ้น เพื่อป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ที่ รพ. และ รพ.สต. หรือจุดฉีดวัคขืนได้ทุกแห่ง

สูตรแนะนำ-โควิด-5-17ปี.jpg

สูตรแนะนำ-โควิด-18ปี-เข็ม1-2.jpg

สูตรแนะนำ-โควิด-18ปี-เข็มกระตุ้น.jpg