guideubon

 

โควิด-19 ในเขตเทศบาลนครอุบล เพิ่ม 7 รวม 60 ราย

นครอุบล-โควิด60-01.jpg

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 94 ราย เป็นการติดเชื้อจาก กทม. และต่างจังหวัด 59 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 35 ราย แยกเป็น อ.เมืองอุบลฯ 17 ราย (เรือนจำ 1- ต.ในเมือง 16), อ.วาริน 4 ราย, อ.นาจะหลวย 5 ราย, อ.น้ำยืน 2 ราย, อ.สิรินธร 2 ราย, อ.ดอนมดแดง อ.ตระการพืชผล 1 อ.ทุ่งศรีอุดม อ.พิบูลฯ และ อ.ศรีเมืองเมืองใหม่ พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 14,715 ราย รักษาหายสะสม 11,974 ราย กำลังรักษา 2,653 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย เสียชีวิตสะสม 88 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 5 ราย

สำหรับคลัสเตอร์ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พบผู้ป่วยรายแรก วันที่ 22 สิงหาคม 2564 จากคุณยาย ชุมชนวดหลวง ติดเชื้อไม่ทราบสาเหตุ ไปสัมผัสคนในครอบครัว ญาติ และคนในชุมชน โดยวันนี้ตรวจพบเพิ่ม 7 ราย รวมผู้ป่วย 60 ราย

นครอุบล-โควิด60-02.jpg

รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน พร้อมคณะทีมตรวจคัดกรองเชิงรุก ในพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit :ATK ตามนโยบาย Early detection "ตรวจให้มาก ตรวจให้ไว รีบคัดคนป่วยออกจากคนปกติ"

กรณีมีผลทดสอบเป็นบวกจะทำการตรวจยืนยันซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ถ้าผลเป็นบวกจะนำเข้าสู่กระบวนการรักษา ติดตาม และควบคุมโรคต่อไป ผลการตรวจ

- จุดที่ 1 วัดบ้านนาควาย จำนวน 252 ราย ผลบวก 3 ราย ผลลบ 249 ราย
- จุดที่ 2 ตลาดสดเทศบาล 5 จำนวน 284 ราย ผลลบทั้งหมด 

นครอุบล-โควิด60-03.jpg

นครอุบล-โควิด60-04.jpg