guideubon

 

อุบลฯ พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 7 ราย สะสม 249 รักษาหาย 128 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม7-รวม249-01.jpg

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ เพิ่ม 7 ราย ผู้ป่วยสะสม 249 ราย เสียชีวิตสะสม 1 ราย รักษาหาย 128 ราย กำลังรักษา 120 ราย เป็นผู้มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันจากจังหวัดอื่น 5 ราย และมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดอุบลราชธานี 2 ราย

จากการประเมินสถานการณ์ ยังพบผู้เดินทางมาในวันสงกรานต์ แพร่เชื้อในพื้นที่ มีการระบาดเป็นกลุ่มในครอบครัวเดียวกันผู้สูงอายุเพิ่มากขึ้น ผู้ป่วยกลับจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดเสี่ยง มาตรวจรักษาที่จังหวัดอุบลราชธานีมากขึ้น

ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ควบคุมเข้มสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มสุด (สีแดง) กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งพื้นที่ควบคุมสูงสุดอีก 45 จังหวัด โดยให้กักตัว 14 วัน เมื่อเข้ามายังพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จะต้องลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นฮักอุบล ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ อสม.หมู่บ้าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรคและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

โควิดอุบล-เพิ่ม7-รวม249-02.jpg

ด้าน นายประทีป บุญธรรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชวนประชาชนกลุ่มประชาชนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วยโรค 7 กลุ่ม ให้รีบลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งขณะนี้จากข้อมูล พบว่ายอดจองวัคซีนมีเพียง จำนวน 2,522 คนเท่านั้น ซึ่งเป็นยอดจองที่ยังต่ำมาก จึงขอให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าว ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านระบบแอพพลิเคชั่น หมอพร้อม ไปจนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2564 และจังหวัดอุบลราชธานีกำหนด kick off ฉีดวัคซีนแอสต้าเซเนก้า ให้กับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่ม ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นี้

โควิดอุบล-เพิ่ม7-รวม249-03.jpg
โควิดอุบล-เพิ่ม7-รวม249-04.jpg