guideubon

 

เช็คพื้นที่เสี่ยง โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ช่วงส่งท้ายปี 64 ถึงต้นปี 65

เช็พื้นที่เสี่ยง-โควิดอุบล-01.jpg

วันที่ 3 มกราคม 2564 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวในรายการ "ผู้ว่าฯ พงศ์รัตน์ พบชาวอุบลฯ" ว่า สถานการณ์ของโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เป็นต้นมา ในจังหวัดของเรามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ตั้งแต่วันที่ 29 เป็นผู้ป่วยที่เกิน 100 คน 120 คน วันต่อมาก็ 150 คนวันที่ 31 ธันวาคม ส่งท้ายปีเก่า 250 คน วันที่ 1 มกราคม สูงถึง 300 คนเลย เมื่อวานนี้ก็ 200 คน

มีการสอบสวนโรคกันในกลุ่มก้อนดังกล่าว ที่เกิดการติดเชื้อเป็นวงกว้าง คาดว่าจะเป็นเชื้อโอมิครอน เพราะว่ามันติดได้ง่ายมาก จากการสอบสวนโรค พบว่ามีร้านอาหารที่เป็นลักษณะดื่มกิน แล้วก็อาจจะมีการฝ่าฝืนมาตรการของจังหวัดในเรื่องของการควบคุมโรค กลุ่มเหล่านี้ติดเชื้อ ก็กระจายไปยังครอบครัว กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ อาจจะมีบ้านมีครอบครัวอยู่แต่ละอำเภอ หรือไปเที่ยวในร้านต่อๆ ไป นำเชื้อไปในวันต่อมาด้วยจึงมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น

จังหวัดโดยคณะกรรมการโรคติดต่อ ก็ออกประกาศให้บุคคลที่เคยไปนั่งทานอาหารอยู่ในร้านต่างๆ ที่มีรายชื่อที่กำหนดในช่วงเวลานั้นเวลานี้ วันนั้นวันนี้ ให้สังเกตอาการตนเอง และดีที่สุดให้มาตรวจหาเชื้อเลย ให้มาแสดงตนที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

หากมีท่านใดที่ไปตรวจแล้วพบว่าติดเชื้อ และยังไม่ได้รับความสะดวก ในเรื่องของการเข้าระบบการรักษา ด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม ให้ท่านติดต่อที่ call center ของแต่ละอำเภอ หรือติดต่อท่านนายอำเภอได้เลย หรือสามารถติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ มีศูนย์ที่เป็น center หรือไม่ทราบเบอร์โทรศัพท์อะไร ให้โทรศัพท์ไปที่ศูนย์ดำรงธรรม หมายเลขสี่ตัว 1567

สำหรับพื้นที่เสี่ยงที่ ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2565 มีดังนี้