guideubon

 

เช็คไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดอุบลฯ วันที่ 19 ส.ค.64 ติดในพื้นที่ 22 ราย

โควิดอุบล-19สค64-01.jpg

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 176 ราย เป็นการติดเชื้อจาก กทม.และต่างจังหวัด 154 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 22 ราย ได้แก่ อ.เมืองอุบลฯ 7 ราย อ.วารินชำราบ 10 อ.นาตาล 2 อ.กุดข้าวปุ้น อ.เขมราฐ อ.ศรีเมืองใหม่ พื้นที่ละ 1 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 12,191 ราย รักษาหายสะสม 5,814 ราย กำลังรักษา 6,321 ราย เสียชีวิตสะสม 56 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 22 ราย

ขอให้ผู้โดยสารที่เดินทางโดยยานพาหนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่น อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง1อาการ ขอให้ไปตรวจ COVID - 19 ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที 

โควิดอุบล-19สค64-เพิ่มเติม12016-12191.jpg

ขอให้ผู้โดยสารโดยยานพาหนะทุกประเภทพึงระลึกไว้เสมอว่า ผู้โดยสารที่เดินทางมาด้วยกัน อาจเป็นผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อ COVID - 19 แต่ไม่แสดงอาการและสามารถแพร่เชื้อได้ตลอดเวลา ให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น ล้างมือบ่อยๆไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้า และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หากมีอาการผิดปกติภายหลังเดินทางภายใน 14 วัน ให้รีบพบแพทย์

สายด่วน COVID-19
045-344-664 (ตลอด 24 ชม.)

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 08.30-20.30 น. (จันทร์-ศุกร์)
082-6489270
096-6932139 
096-3961783
045-243-301 ต่อ 112, 501 (ในเวลาราชการ)

โควิดอุบล-19สค64-สาธารณะ12123.jpg

โควิดอุบล-19สค64-สาธารณะ12185.jpg