guideubon

 

สั่งทุก รพ. เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 จัดรถโมบายฉีดกลุ่มเสี่ยง 608 ในพื้นที่

เปิดจุดฉีด-วัคซีนโควิด-01.jpg

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจงผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นเป็นไปตามคาดการณ์ ประชาชนสนใจเข้ารับวัคซีนป้องกันมากขึ้น สั่งทุกโรงพยาบาลเปิดจุดบริการฉีดวัคชีนพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ หากวอล์กอินเข้ามาคนเดียวก็ขอให้ฉีด เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงมากที่สุด เนื่องจากวัคซีนมีเพียงพอ พร้อมทั้งจัดบริการเชิงรุกฉีดกลุ่มเสี่ยง 608 ถึงในพื้นที่

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์โรคโควิด 19 ว่า ขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น แต่ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง แพทย์จ่ายยาและรักษาแบบผู้ป่วยนอก ส่วนการใช้เตียงในโรงพยาบาลยังไม่เพิ่มขึ้นมากจนต้องมีมาตรการเพิ่มเติม สำหรับผู้เสียชีวิตยังเพิ่มไม่มากเช่นกัน เฉลี่ยไม่เกิน 10 รายต่อวัน ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามที่คาดการณ์ว่า จะพบการระบาดในลักษณะ Small Wave และจะค่อยๆ ลดลงช่วงหลังปีใหม่

ทั้งนี้ การพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ทำให้ช่วงนี้ประชาชนเข้ารับวัคชีนมากขึ้นด้วย จึงได้สั่งการให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ กำหนดเป้าหมายการฉีดวัคซีนในช่วงนี้และให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัด จัดจุดบริการฉีดวัคชีนโควิด 19 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์วัน เวลาให้บริการให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและมารับบริการได้สะดวก

"แม้จะมีการกำหนดวันเวลาให้บริการ แต่หากประชาชนวอล์กอินมาขอรับบริการไม่ตรงวัน ก็ขอให้ฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ไม่ต้องกังวลเรื่องเปิดขวดวัคซีนฉีดไม่หมดแล้วต้องทิ้ง เพราะขวดหนึ่งจะฉีดเพียงคนเดียวก็ถือว่ามีประโยชน์กว่าที่จะรอหลายคนแล้วทำให้ไม่ได้ฉีด เพราะคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้น" นพ.โอภาสกล่าว

นพ.โอภาส กล่าวต่อว่า นอกจากการกระจายวัคชีนโควิด-19 ถึงระดับ รพ.สต.เพื่อให้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับบริการใกล้บ้าน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาลชุมชน และลดการสูญเสียรายได้ของญาติจากการหยุดงานพามาฉีดวัคซีน แต่เพื่อเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนให้มากขึ้นและสะดวกยิ่งขึ้นได้แจ้งให้มีการจัดกิจกรรมเชิงรุก เช่น จัดรถโมบายยูนิตฉีดวัคนพร้อมนัดหมายให้มารับบริการในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่ม 608 คือ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์

เปิดจุดฉีด-วัคซีนโควิด-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511