guideubon

 

อุบลฯ แถลงพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 6 ราย รวมเป็น 192 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม6-รวม192-01.jpg

วันที่ 26 เมษายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด- 19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยเพิ่ม 6 ราย ในอำเภอเมือง อำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอตระการพืชผล รวมจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ 192 คน รักษาหายแล้ว 46 คน กำลังรักษา 146 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต

ผู้ป่วยรายที่ 187 พนักงานส่งเครื่องดื่มบำรุงกำลัง โดยสารและทำงานร่วมกับเพื่อนที่จังหวัดสุรีนทร์

ผู้ป่วยรายที่ 188 สัมผัสผู้ป่วยจากกรุงเทพฯ เดินทางกลับอุบลฯ พร้อมกับลูก

ผู้ป่วยรายที่ 189 ทำงานอยู่ มสธ. สัมผัสผู้ป่วยที่มาจากกรุงเทพฯ

ผู้ป่วยรายที่ 190 และ 191 สัมผัสกับกลุ่มที่ไปเที่ยว อ.ชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้ป่วยรายที่ 192 สัมผัสผู้ป่วยในจังหวัดอุบลฯ

โควิดอุบล-เพิ่ม6-รวม192-02.jpg

จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทำแผนในการออกติดตามตรวจเยี่ยม มอบสิ่งของที่จำเป็นแก่ผู้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเฉพาะกิจและโรงพยาบาลสนาม รวมทั้งผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว ที่ต้องกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการที่บ้านต่ออีก 14 วัน และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัดที่ต้องกักตัวเฝ้าดูอาการที่บ้าน โดยมอบหมายให้ทางอำเภอสำรวจกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อส่งมอบสิ่งที่ของที่จำเป็นให้กับผู้ที่เข้ารับการรักษาและกักตัวต่อไป

สำหรับพื้นที่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ระลอกที่ 3 ในจังหวัดอุบลราชธานี เกิดขึ้นในพื้นที่ 15 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี 106 คน วารินชำราบ 22 คน พิบูลมังสาหาร 12 คน / ม่วงสามสิบ ตระการพืชผล พื้นที่ละ 8 คน / เขื่องใน เขมราฐ นาตาล พื้นที่ละ 7 คน / บุณฑริก เดชอุดม นาจะหลวย โพธิ์ไทร พื้นที่ละ 3 คน / เหล่า เสือโก้ก น้ำยืน ตาลสุม พื้นที่ ละ 1 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติม ว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัด เร่งพิจารณากำหนดมาตรการเข้ม อาจจะมีการควบคุมบางพื้นที่ หรือบางพื้นที่อาจจะควบคุมเรื่องของเวลา ทั้งนี้เพื่อควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาด โดยต้องทำควบคู่กันไป ซึ่งจะมีรายละเอียดออกมาให้ปฏิบัติเร็วๆนี้

โควิดอุบล-เพิ่ม6-รวม192-03.jpg