guideubon

 

อุบลฯ แถลงพบผู้ป่วยโควิด - 19 เพิ่ม 4 ราย รวมสะสม 314 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม4-รวม314-01.jpg

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ เพิ่ม 4 ราย ผู้ป่วยสะสม 314 ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย รักษาหาย 195 ราย กำลังรักษา 117 ราย เป็นผู้มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันจากกรุงเทพ 3 ราย และสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดอุบลราชธานี 1 ราย

ผู้ป่วยรายที่ 311 คนอำเภอเหล่าเสือโก้ก ไปขายของที่ตลาดคลองเตย กลับจาก จ.ปทุมธานี แล้วป่วย

ผู้ป่วยรายที่ 312 กลับจากกรุงเทพฯ แล้วป่วย

ผู้ป่วยรายที่ 313 เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ โดยรถทัวร์ แล้วป่วย

ผู้ป่วยรายที่ 314 พนักงานต้อนรับบนรถทัวร์ บริษัทเดียวกันกับพนักงานขับรถที่ติดเชื้อแล้ว 5 คน

โควิดอุบล-เพิ่ม4-รวม314-02.jpg

จำนวนผู้ป่วยจังหวัดอุบลราชธานี 21 อำเภอ อำเภอที่ไม่พบผู้ป่วย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโขงเจียม น้ำขุ่น สว่างวีระวงศ์ และอำเภอนาเยีย ผู้ป่วยติดเชื้อสูงสุด คือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี 127 ราย อำเภอเขื่องใน 49 ราย วารินชำราบ 39 ราย ตระการพืชผล 23 ราย จากการประเมิน เป็นผู้ป่วยที่กลับมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลมาตรวจรักษา

จำนวนประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับวัคซีน Sinovac จำนวน 16,460 โด้ส ผลการฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 13,335 โด้ส เข็มที่ 2 จำนวน 683 โด้ส

ผลการจองวัคซีน อายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มโรคเรื้อรัง 7 กลุ่ม จำนวน 782,852 ราย ลงทะเบียนจองแล้ว 24,215 ราย คิดเป็น 3.09%

สำหรับมาตรการการป้องกันผุ้ที่เดินทางมาจาก 50 จังหวัดเสี่ยง ให้เจ้าหน้าที่ อสม.ผู้ใหญ่บ้าน เฝ้าระวัง คัดกรองตรวจสอบ และให้คำแนะนำในการกักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีลดลง และหากได้รับความร่วมมือจากประชาชน ทุกภาคส่วน ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่จังหวัดกำหนด คาดว่าภายในเดือนพฤษภาคม 2564 จังหวัดอุบลราชธานีน่าจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้

โควิดอุบล-เพิ่ม4-รวม314-03.jpg