guideubon

 

พนันไพ่ ไก่ชน อ.ตาลสุม ติดโควิด-19 แล้ว 35 ราย

ตาลสุม-พนันไพ่-ไก่ชน-01.jpg

วันที่ 22 กันยายน 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 73 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 30 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 43 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 27 ราย (โรงงาน 23), อ.นาเยีย 4 ราย (โรงงาน-ครอบครัว/, อ.เมืองอุบล 6 ราย, สว่างวีระวงศ์ 2 ราย (บ้านแพง), อ.เขื่องใน อ.โขงเจียม อ.เดชอุดม (รพ) และ อ.ตาลสุม พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 16,198 ราย รักษาหายสะสม 15,202 ราย กำลังรักษา 877 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 119 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 2 ราย

วันนี้ พบคลัสเตอร์ใหม่ที่ บ้านดอนรังกา ม.2 อำเภอตาลสุม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นชาย มีประวัติเข้าไปในวงชนไก่ และวงพนันไพ่ในชุมชน โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อ 35 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน (เล่นชนไก่ การพนันวงไพ่) รวมผู้ป่วย 36 ราย และยังมีที่ผลตรวจ ATK เป็นบวก รอผล PCR อีก 12 ราย

นาตาล-เล่นไพ่-ชนไก่-02.jpg

คลัสเตอร์ บ้านแพง ม.4 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เป็นหญิง อายุ 50 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง (ในชุมชนมีผู้สัมผัสวงไก่ชนและวงไพ่) วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 20 ราย

คลัสเตอร์โรงงาน อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นชาย อายุ 29 ปี ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบฯ ติดเชื้อจากแม่ค้าขายของในย่านตลาดหน้าโรงงาน แพร่เชื้อไปยังพนักงานแผนกเย็บผ้าและผู้ออกแบบ และครอบครัวของพนักงาน วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม 30 ราย เป็นพนักงานแผนกเย็บผ้า (แรงงานพม่า) ผู้ป่วยรวมเป็น 106 ราย

นอกจากนี้ ยังพบผู้ติดเชื้อที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อ.เดชอุดม เพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 4 ราย และคลัสเตอร์ชุมชนในเขต ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลฯ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 142 ราย

วันนี้ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ออกตรวจคัดกรองเชิงรุก ณ ตลาดนัดวัดแจ้ง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ผลการตรวจ ATK จำนวน 152 ราย ผลบวก 1 ราย ผลลบ 151 ราย 

นาตาล-เล่นไพ่-ชนไก่-03.jpg