guideubon

 

เลี่ยงโควิด-19 งดจัดงานปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชา วัดหนองป่าพง 2564

งดจัดงาน-อาจาริยบูชา-วัดหนองป่าพง-01.jpg

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 มีการประชุมการเตรียมการจัดงานปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชา พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) วัดหนองบำพง ประจำปี 2564 ณ อาคารปฏิบัติธรรม วัตหนองป่าพง ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ

โดยมีพระราชภาวนาวิกรม เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากวัดสาชาต่างๆ กว่า 30 รูป และนายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานสาธารณสุข 

ที่ประชุมมีมติ งด!! การจัดงานดังกล่าว เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้

งดจัดงาน-อาจาริยบูชา-วัดหนองป่าพง-02.jpg

งดจัดงาน-อาจาริยบูชา-วัดหนองป่าพง-03.jpg

งดจัดงาน-อาจาริยบูชา-วัดหนองป่าพง-04.jpg

งดจัดงาน-อาจาริยบูชา-วัดหนองป่าพง-05.jpg